Początki

prof. Jan Kowalewski - założyciel lubelskiej hematologii Zespół Kliniki Chorób Wewnętrznych w Lublinie, 1972 Zespół Kliniki Chorób Wewnętrznych w Lublinie, 1972 Budynek Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie przed remontem

Lubelskie spotkania

I Międzynarodowa Konferencja w Lublinie, 1996. Zaproszeni goście c II Międzynarodowa Konferencja w Lublinie, 1997. Prof. M. Kraj J.L. Harrouseau II Międzynarodowa Konferencja w Lublinie, 1997. Prof. M. Kraj 25-lecie Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie, przemawia prof. Jan Kowalewski. 1996 25-lecie Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie, autorzy referatów, 1996 25-lecie Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie, 1996 25-lecie Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie, 1996 Prof. Jan Kowalewski otrzymuje medal zasłużonych dla PTHiT. Puławy, 1998 III Międzynarodowa Konferencja w Lublinie, 1998 III Międzynarodowa Konferencja w Lublinie, 1998 III Międzynarodowa Konferencja w Lublinie, 1998 III Międzynarodowa Konferencja w Lublinie, 1998 III Międzynarodowa Konferencja w Lublinie, 1998 III Międzynarodowa Konferencja w Lublinie, 1998 IV Międzynarodowa Konferencja w Lublinie, 1999 IV Międzynarodowa Konferencja W Lublinie, 1999 IV Międzynarodowa Konferencja W Lublinie, 1999 VI Międzynarodowa Konferencja W Lublinie, 2002 VI Międzynarodowa Konferencja W Lublinie, 2002 VI Międzynarodowa Konferencja W Lublinie, 2002 VII Międzynarodowa Konferencja W Lublinie, 2004 VII Międzynarodowa Konferencja W Lublinie, 2004 VII Międzynarodowa Konferencja W Lublinie, 2004 VII Międzynarodowa Konferencja W Lublinie, 2004 VII Międzynarodowa Konferencja W Lublinie, 2004 VIII Międzynarodowa Konferencja W Lublinie, 2006 VIII Międzynarodowa Konferencja W Lublinie, 2006 VIII Międzynarodowa Konferencja W Lublinie, 2006 IX Międzynarodowa Konferencja w Lublinie, 2008 IX Międzynarodowa Konferencja w Lublinie, 2008 IX Międzynarodowa Konferencja w Lublinie, 2008 IX Międzynarodowa Konferencja w Lublinie, 2008 IX Międzynarodowa Konferencja w Lublinie, 2008 IX Międzynarodowa Konferencja w Lublinie, 2008

Klinika

Praca w klinice. A. Gorący - pracownia cytometrii przepływowej Praca w Klinice. A. Nowaczyńska w pracowni cytometrii przepływowej Praca w Klinice. E. Wójcik w pracowni cytologicznej Praca w Klinice. H. Mrugała w trakcie wizyty Praca w Klinice. M. Kniaź - kierownik poradni hematologicznej Praca w Klinice. M. Koktysz przy pracy Pielęgniarka dyplomowana - M. Kot Praca w Klinice. Zespół transplantacyjny w trakcie aferezy. Praca w Klinice. Pacjent Kliniki w trakcie aferezy Praca w Klinice. Pacjenci oddziału transplantacyjnego Praca w Klinice. Pierwszy pacjent oddziału transplantacyjnego Praca w Klinice. Okolicznościowe spotkanie pracowników Praca w Klinice. Otwarcie Oddziału Intensywnego Leczenia Hematologicznego, 1994 Praca w Klinice. Zespół Kliniki, 2001 Praca w Klinice. Promocja doktorska jednego z asystentów Kliniki, 1999 Praca w Klinice. R. Zaprawa-Ciołek w laboratorium cytoimmunochemii Praca w Klinice. T Biszczak - sekretarka Kliniki Praca w Klinice - W. Legieć w pracowni cytologicznej Praca w Klinice. Wizyta duńskich hematologów, 1998 Praca w Klinice - Hemperek - zastępczyni oddziałowej Praca w Klinice. Zespół prof. A. Dmoszyńskiej, 1992