Szybkie przejście do poszukiwanego roku:

Publikacje 2010 | Publikacje 2009 | Publikacje 2008 | Publikacje 2007 | Publikacje 2006 | Publikacje 2005
Publikacje 2004 | Publikacje 2003 | Publikacje 2002 | Publikacje 2001 | Publikacje 2000 |

Publikacje 2010

Antosz H, Paterski A, Marzec-Kotarska B, Sajewicz J, Dmoszyńska A.
Alterations in TP53, cyclin D2, c-Myc, p21WAF1/CIP1 and p27KIP1 expression associated with progression in B-CLL.
Folia Histochem. Cytobiol. 2010; 48: 534-541.

Podhorecka M, Klimek P, Kowal M, Chocholska S, Bojarska-Junak A, Dmoszyńska A.
Assessment of peripheral blood and bone marrow cells apoptosis caused by purine analogues in patients with Chronic lymphocytic leukemia in correlation with parameters of disease progression.
Acta Haematol. 2010. 123: 171-178.

Hus I, Dmoszyńska A.
Bendamustyna jako nowa opcja leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej. (Bendamustine as a new treatment option for chronic lymphocytic leukemia.)
Acta Haemat. Pol. 2010; 41: 229-238.

Twardosz A, Chrzanowska A, Hus I, Czerepińska A, Starosławska E.
Chłoniaki piersi - opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwa. (Breast lymphoma - report of two cases and review of literature.)
Acta Haemat. Pol. 2010; 41: 309-315.

Chrzanowska-Kapica A, Twardosz A, Hus I, Czerepińska A, Starosławska E.
Chłoniaki tarczycy - analiza problemu na podstawie opisu trzech przypadków. (Thyroid lymphoma - a report of three cases.)
Acta Haemat. Pol. 2010; 41: 303-307.

Helbig G, Moskwa A, Hus M, Piszcz J, Swiderska A, Urbanowicz A, Całbecka M, Gajkowska J, Seferyńska I, Hałasz M, Woszczyk D, Markiewicz M, Krzemień S.
Clinical characteristics of patients with chronic eosinophilic leukaemia (CEL) harbouring FIP1L1-PDGFRA fusion transcript--results of Polish multicentre study.
Hematol Oncol. 2010; 28: 93-7.

Roliński J, Hus I.
Dendritic-cell tumor vaccines.
Transplant. Proc. 2010; 42: 3306-3308.

Zdzisińska B, Bojarska-Junak A, Walter-Croneck A, Kandefer-Szerszeń M.
Dysregulation of the receptor activator of NF-kB ligand and osteoprotegerin production influence the apoptosis of multiple myeloma patients' bone marrow stromal cells co-cultured with myeloma cells.
Arch. Immun. Ther. Exp. 2010; 58: 153-163.

Robak T, Mainau C, Pyringer B, Chojnowski K, Warzocha K, Dmoszynska A, Straub J, Imbach P.
Efficacy and safety of a new intravenous immunoglobulin 10% formulation (octagamŽ 10%) in patients with immune thrombocytopenia.
Hematology. 2010; 15: 351-9.

Antosz H, Sajewicz J, Marzec-Kotarska B, Dmoszyńska A.
Ekspresja IL-6 i IL-6R? na poziomie mRNA w limfocytach PBL-B oraz w prawidłowej subpopulacji B (CD19+). (IL-6 and IL-6R? mRNA expression in B-cell chronic leukemia lymphocytes and normal B lymphocytes subpopulation (CD19+).)
Acta Haemat. Pol. 2010; 41: 283-291.

Podhorecka M, Składanowski A, Bożko P.H2AX phosphorylation: its role in DNA damage response and cancer therapy.
J. Nucleic Acids 2010, ss. 9.

Helbig G, Moskwa A, Hus M, Woźniczka K, Wieczorkiewicz A, Dziaczkowska-Suszek J, Soja A, Bartkowska-Chrobok A, Kyrcz-Krzemień S.
Heterogeneity among characteristics of hypereosinophilic syndromes.
J Allergy Clin Immunol. 2010; 125: 1399-1401.

Zdzisińska B, Wejksza K, Walter-Croneck A, Turski WA, Kandefer-Szerszeń M.
Kynurenic acid in blood and bone marrow plasma of monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) and multiple myeloma (MM) patients.
Leuk Res. 2010; 34: 38-45.

Bojarska-Junak A, Hus I, Sieklucka M, Wasik-Szczepanek E, Mazurkiewicz T, Polak P, Dmoszynska A, Rolinski J.
Natural killer-like T CD3+/CD16+CD56+ cells in chronic lymphocytic leukemia: intracellular cytokine expression and relationship with clinical outcome.
Oncol Rep. 2010; 24: 803-10.

Szymanek M, Chodorowska G, Kowal M, Pietrzak A, Miturska R, Krasowska D.
Ocena stężenia rozpuszczalnego białka Fas w surowicy chorych na twardzinę układową. (Serum soluble Fas levels in patients with systemic sclerosis.)
Post. Dermatol. Alergol. 2010; 27: 406-414.

Giannopoulos K, Dmoszynska A, Kowal M, Rolinski J, Gostick E, Price DA, Greiner J, Rojewski M, Stilgenbauer S, Döhner H, Schmitt M.
Peptide vaccination elicits leukemia-associated antigen-specific cytotoxic CD8+ T-cell responses in patients with chronic lymphocytic leukemia.
Leukemia. 2010; 24: 798-805.

Starosławska E, Dobrzyńska-Rutkowska A, Kusz L. M, Hus I, Mazurkiewicz M.
Primary mammary diffuse large B-cell lymphoma - a case-study. (Rozlany chłoniak z dużych komórek B pierwotnie umiejscowiony w piersi - opis przypadku.)
Onkol. Radioter. 2010; 4: 44-50.

Hus M, Helbig G, Cioch M, Szczepanska-Szerej H, Wieczorek P, Woźniak M, Kozinska J, Morawska M, Dmoszynska A, Kyrcz-Krzemien S, Kata D.
Rapid reversal of quadraparesis in chronic eosinophilic leukaemia expressing the FIP1L1-PDGFRA transcript after therapy with imatinib.
Leuk Res. 2011; 35: e15-7. Epub 2010 Nov 18.

Sokołowska B.
Repetytorium z fizjologii hemostazy. (The physiological function of hemostasis.)
Acta Haemat. Pol. 2010; 41: 245-252.

Podhorecka M, Halicka D, Klimek P, Kowal M, Chocholska S, Dmoszyńska A.
Resveratrol increases rate of apoptosis caused by purine analogues in malignant lymphocytes of chronic lymphocytic leukemia.
Ann. Hematol. 2010, ss. 11.

Robak T, Dmoszynska A, Solal-Céligny P, Warzocha K, Loscertales J, Catalano J, Afanasiev BV, Larratt L, Geisler CH, Montillo M, Zyuzgin I, Ganly PS, Dartigeas C, Rosta A, Maurer J, Mendila M, Saville MW, Valente N, Wenger MK, Moiseev SI.
Rituximab plus fludarabine and cyclophosphamide prolongs progression-free survival compared with fludarabine and cyclophosphamide alone in previously treated chronic lymphocytic leukemia.
J Clin Oncol. 2010; 28: 1756-65.

Podhorecka M, Halicka D, Klimek P, Kowal M, Chocholska S, Dmoszyńska A.
Simvastatin and purine analogs have a synergic effect on apoptosis of chronic lymphocytic leukemia cells.
Ann. Hematol. 2010; 89: 1115-1124.

Cioch M, Dmoszyńska A.
Skuteczne leczenie imatynibem chorego na przewlekłą białaczkę szpikową związaną z zapaleniem wątroby typu C, krioglobulinemią i zapaleniem kłębuszkowym nerek. (Effective therapy with imatinib in a patient with chronic myeloid leukemia associated with hepatitis C, cryoglobulinemia and glomerulonephritis.)
Acta Haemat. Pol. 2010; 41: 293-296.

Kamińska W, Kusz L. M, Hus I.
Skuteczność schematu bendamustyna i rytuksymab w leczeniu nawrotowej postaci przewlekłej białaczki limfocytowej. (Efficacy of bendamustine combined with rituximab in the treatment of relapsed chronic lymphocytic leukemia.)
Hematologia 2010; 1: 359-363.

Chodorowska G, Szponar A, Gerkowicz A, Juszkiewicz-Borowiec M, Podhorecka M.
Swoista skórna manifestacja przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej. (Specific skin manifestation of B-cell chronic lymphocytic leukaemia.)
Post. Dermatol. Alergol. 2010; 27: 140-144.

Wawrzycki B, Chodorowska G, Pietrzak A, Jazienicka I, Skomra D, Kowal M, Dybiec E, Hercogova J.
THERAPEUTIC HOTLINE: Primary cutaneous CD4 + small/medium-sized pleomorphic T cell lymphoma coexisting with myelodysplastic syndrome transforming into chronic myelomonocytic leukemia successfully treated with cyclophosphamide.
Dermatol. Ther. 2010; 23: 676-681.

Starosławska E, Dobrzyńska-Rutkowska A, Twardosz A, Kusz L. M, Hus I, Mazurkiewicz M.
The course and outcome of the treatment of subjects with primary gastric diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). (Przebieg i wyniki leczenia chorych na rozlanego chłoniaka (DLBCL) żołądka.)
Onkol. Radioter. 2010; 4: 51-59.

Dmoszynska A, Walter-Croneck A, Hus I, Grzasko N, Manko J, Jedrzejczak WW, Charlinski G, Usnarska-Zubkiewicz L, Skotnicki A, Wolska-Smolen T, Piszcz J, Kloczko J.
The efficacy and safety of the low-thalidomide dose CTD (cyclophosphamide, thalidomide, dexamethasone) regimen in patients with multiple myeloma-a report by the Polish Myeloma Study Group.
Leuk Res. 2010; 34: 1330-5.

Sokołowska B, Bykowska K, Gromek T, Dmoszyńska A.
Zakrzepica żyły wrotnej i śledzionowej - wczesna manifestacja kliniczna nadpłytkowości samoistnej - opis przypadku. (Portal and splenic vein thrombosis - as the first presenting symptom of ET-case report.)
Acta Haemat. Pol. 2010; 41: 297-301.

Wąsik-Szczepanek E.
ZAP-70 i jego rola w nowotworach układu krwiotwórczego. (Significance of ZAP-70 in hematologic malignancies.)
Acta Haemat. Pol. 2010; 41: 239-243.

Cioch M.
Znaczenie autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych w leczeniu dyskrazji komórek plazmatycznych innych niż szpiczak mnogi. (The significance of autologous haematopoietic stem cell transplantation in the treatment of plasma cell dyscrasias other than multiple myeloma.)
Acta Haemat. Pol. 2010; 41: 117-123.

Publikacje 2009

Robak T, Blonski JZ, Wawrzyniak E, Gora-Tybor J, Palacz A, Dmoszynska A, Konopka L, Warzocha K, Jamroziak K.
Activity of cladribine combined with cyclophosphamide in frontline therapy for chronic lymphocytic leukemia with 17p13.1/TP53 deletion: report from the Polish Adult Leukemia Group.
Cancer. 2009; 115: 94-100.

Dmoszyńska A.
Angiogeneza i leczenie antyangiogenne w szpiczaku mnogim. (Angiogenesis and antiangiogenic treatment in plazmocytoma.)
Onkol. Prakt. Klin. 2009; 5: 56-61.

Bogucka-Kocka A, Kocki J, Kotwica K, Podhorecka M, Dmoszyńska A.
Badania wpływu związków pochodzenia roślinnego z grupy monomerycznych stilbenów na komórki szpiczakowe.
Acta Haemat. Pol. 2009; 40: 112-113.

Bojarska-Junak A, Hus I, Chocholska S, Wąsik-Szczepanek E, Sieklucka M, Dmoszyńska A, Roliński J.
BAFF and APRIL expression in B-cell chronic lymphocytic leukemia: Correlation with biological and clinical features.
Leuk. Res. 2009; 33: 1319-1327.

Jamroziak K, Szemraj Z, Grzybowska-Izydorczyk O, Szemraj J, Bieniasz M, Cebula B, Giannopoulos K, Balcerczak E, Jesionek-Kupnicka D, Kowal M, Kostyra A, Calbecka M, Wawrzyniak E, Mirowski M, Kordek R, Robak T.
CD38 gene polymorphisms contribute to genetic susceptibility to B-cell chronic lymphocytic leukemia: evidence from two case-control studies in Polish Caucasians.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2009; 18: 945-53.

Wojas-Krawczyk K, Hus I, Krawczyk P, Dmoszyńska A, Milanowski J, Roliński J.
Comparison of different culture microenvironments for the generation of dendritic cells from peripheral blood monocytes of multiple myeloma patients - Preliminary report.
2009; 18: 249-259.

Halicka HD, Zhao H, Podhorecka M, Traganos F, Darzynkiewicz Z.
Cytometric detection of chromatin relaxation, an early reporter of DNA damage response.
Cell Cycle. 2009; 8: 2233-7.

Antosz H, Sajewicz J, Marzec-Kotarska B, Kocki J, Dmoszyńska A.
Different expression of CD180, CD284 and CD14 receptors on the CD19+ subpopulation of normal and B-CLL lymphocytes.
Folia Histochem. Cytobiol. 2009; 47: 593-598.

Sieklucka M, Bojarska-Junak A, Surdacka A, Hus I, Wąsik-Szczepanek E, Mazurek K, Roliński J, Dmoszyńska A.
Ekspresja białka Par-4 w limfocytach B chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową - doniesienie wstępne. (Prostate apoptosis response - 4 (Par-4) protein expression in B cells of chronic lymphocytic leukaemia patients - a pilot study.)
Acta Haemat. Pol. 2009; 40: 103-113.

Małek M, Jawniak D, Gorący A, Dmoszyńska A.
Ekspresja molekuł adhezyjnych na komórkach blastycznych a zjawisko oporności wielolekowej w ostrych białaczkach. (Expression of adhesion molecules on blast cells in relation to multidrug resistance in acute leukemia.)
Acta Haemat. Pol. 2009; 40: 799-811.

Wojas-Krawczyk K, Krawczyk P, Chocholska S, Góra A, Mackiewicz B, Ciesielska M, Kozioł P, Milanowski J.
CYP1A1, GSTT1, and GSTM1 polymorphisms and lung cancer in Eastern Poland. (Polimorfizm genów CYP1A1, GSTT1 i GSTM1 a występowanie raka płuca w populacji mieszkańców wschodniej Polski.)
Adv. Clin. Exp. Med. 2009; 18: 461-471.

Giebel S, Holowiecki J, Krawczyk-Kulis M, Jagoda K, Stella-Holowiecka B, Sadus-Wojciechowska M, Hellmann A, Dmoszynska A, Paluszewska M, Robak T, Konopka L, Seferynska I, Skotnicki AB, Kyrcz-Krzemien S.
Impact of granulocyte colony stimulating factor administered during induction and consolidation of adults with acute lymphoblastic leukemia on survival: long-term follow-up of the Polish adult leukemia group 4-96 study.
Leuk Lymphoma. 2009; 50: 1050-3.

Hus I, Roliński J.
Limfocyty T regulatorowe i Th17 w chorobach limfoproliferacyjnych. (T regulatory and Th17 cells in lymphoproliferative diseases.)
Acta Haemat. Pol. 2009; 40: 531-543.

Hołowiecka-Goral A, Hołowiecki J, Giebel S, Stella-Hołowiecka B, Krawczyk-Kuliś M, Kos K, Lehmann-Kopydłowska A, Dudziński M, Hałasz M, Preisner W, Cioch B. M, Piszcz J.
Liposomal cytarabine in advanced-stage acute lymphoblastic leukemia and aggressive lymphoma with central nervous system involvement: Experience of The Polish Acute Leukemia Group.
Leuk. Lymphoma 2009; 50: 478-480.

Lewandowski K, Gniot M, Lewandowska M, Drodowska D, Gil L, Mędraś E, Dybko J, Mazur G, Kuliczkowski K, Cioch M, Hus M, Legieć W, Jawniak D, Wach M, Wach M, Dmoszyńska A, Wasilewska E, Kłoczko J, Wyrowińska E, Kostyra A, Całbecka M, Brzeźniakiewicz K, Kurek-Janowska I, Zawartko M, Zdziarska B, Woszczyk M, Góra-Tybor J, Robak T, Straburzyńska A, Świderska A, Karasiewicz P, Jamrozek-Jedlińska M, Zawilska K, Komarnicki M.
Mutacje onkogenu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz) leczonych inhibitorami kinazy tyrozynowej (IKT).
Acta Haemat. Pol. 2009; 40: 4748.

Antosz H, Paterski A, Sajewicz J, Dmoszyńska A.
Mutacje w genie BCL-6 u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową (PBL-B).
Acta Haemat. Pol. 2009; 40: z101-102.

Giannopoulos K, Omiotek M, Mlak R, Tomczak W, Roliński J, Dmoszyńska A, Stilgenbauer S, Bullinger L.
Neuropilin-1 - novel, promising target for chronic lymphocytic leukemia patients.
Blood. 2009; 114: 4392.

Stram M, Tabarkiewicz J, Hus I, Roliński J.
New approaches in treatment of B-cell chronic lymphocytic leukemia.
Cancer Ther. 2009. 7: 163-173.

Kamińska W, Giannopoulos K, Bojarska-Junak A, Donica D, Dmoszyńska A.
Ocena czynników immunosupresyjnych u chorych na szpiczaka mnogiego.
Acta Haemat. Pol. 2009; 40: 49-50.

Hus I, Tabarkiewicz J, Radej S, Wdowiak M, Własiuk P, Lewandowska M, Kusz M, Dmoszyńska A, Roliński J.
Ocena immunofenotypu i właściwości fagocytarnych komórek dendrytycznych generowanych z monocytów krwi obwodowej chorych na białaczkę szpikową.
Acta Haemat. Pol. 2009; 40: 93-94.

Dmoszyńska A, Walter-Croneck A, Hus I, Grząśko N, Mańko J, Jędrzejczak W.W, Charliński G, Usnarska-Zubkiewicz L, Skotnicki A, Wolska-Smoleń T, Piszcz J, Kłoczko J.
Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania schematu CTD (cyklofosfamid, talidomid, deksametazon) u chorych na szpiczaka mnogiego - raport Polskiej Grupy Szpiczakowej.
Acta Haemat. Pol. 2009; 40: 50-51.

Hus I, Dmoszyńska A, Radej S, Tabarkiewicz J, Giannopoulos K, Wasiak M, Wdowiak P, Kusz M, Wąsik-Szczepanek E, Rolińsi J.
Ocena wpływu leczenia bendamustyną i rytuksymabem na wybrane populacje komórek układu odpornościowego krwi obwodowej u chorych na nawrotową postać PBL.
Acta Haemat. Pol. 2009; 40: 91.

Sokołowska B, Nowaczyńska A, Bykowska K, Chocholska S, Wejksza K, Walter-Croneck A, Kandafer-szerszeń M, Gromek T, Kowalska A. M, Dmoszyńska A.
Patogenetyczna mutacja JAK2 V617F oraz mutacje prozakrzepowe u chorych z nadpłytkowością samoistną.
Acta Haemat. Pol. 2009; 40: 210.

Giannopoulos K, Greiner J, Price d, Gostick E, Kowal M, Dmoszyńska A, Roliński J, Rojewski M, Stilgenbauer S, Doehner H, Schmitt M.
Peptide vaccination effectively mounts cytotoxic T-cell responses with potential clinical relevance in patients with chronic lymphocytic leukemia.
Onkologie. 2009; 4: 82.

Giannopoulos K, Dmoszyńska A, Kowal M, Roliński J, Gostick E, Price D, Greiner J, Rojewski M, Stilgenbauer S, Doehner H, Schmitt M.
Peptide vaccination elicits leukemia-associated antigen-specific cytotoxic CD8+ T-cell responses with potential clinical relevance in patients with chronic lymphocytic leukemia.
Haematologica 2009; 2: 26-27.

Antosz H, Marzec-Kotarska B, Sajewicz J, Kocki J, Dmoszyńska A.
Porównanie ekspresji genu NDRG1 w stymulowanych LPS i niestymulowanych limfocytach prawidłowych i białaczkowych (PBL-B). (Doniesienie wstępne).
Acta Haemat. Pol. 2009; 40: 174.

Krawczyk-Kuliś M, Piszcz J, Piątkowska-Jakubas B, Giebel S, Grzywacz A, Adamczyk-Cioch M, Bolkun L, Stella-Hołowiecka B, Kłoczko J, Skotnicki B. A, Hołowiecki J.
Postać liposomalna cytarabiny w profilaktyce nawrotów w obrębie ośrodkowego układu nerwowego u dorosłych cierpiących na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Analiza śródterminowa badania PALG 5-2007 ALL.
Acta Haemat. Pol. 2009; 40: s. 41.

Wąsik-Szczepanek E, Bojarska-Junak A, Dmoszyńska A, Koczkodaj D, Jarosz M, Wach M, Roliński J.
Serum level of bFGF and his correlation with biological parameters in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia.
Haematologica. 2009; 2: 601.

Łuczyk R, Dmoszyńska A, Łuczyk R.
Targeted therapy in invasive infections of Candida etiology in immuno-deficient patients. (Terapia celowana w inwazyjnych zakażeniach grzybiczych o etiologii Candida u pacjentów z niedoborami odporności.)
Ann. UMCS Sect. D. 2009. 22: 9-14.

Giannopoulos K, Dmoszyńska A, Kowal M, Wąsik-Szczepanek E, Bojarska-Junak A, Roliński J, Doehner H, Stilgenbauer S, Bullinger L.
Thalidomide exerts distinct molecular antileukemic effects and combined thalidomide/fludarabine therapy is clinically effective in high-risk chronic lymphocytic leukemia.
Leukemia. 2009; 23: 1771-1778.

Podhorecka M, Halicka D. H, Klimek P, Kowal M, Dmoszyńska A.
Thalidomide induces phosphorylation of histone H2AX and increases rate of apoptosis caused by fludarabine in malignant lymphocytes of chronic lymphocytic leukemia in short-term cell cultures.
Leuk. Res. 2009; 33: 997-1000.

Giannopoulos K, Mertens D, Buehler A, Barth F. T, Idler I, Moeller P, Kroeber A, Greiner J, Chocholska S, Dmoszyńska A, Roliński J, Doehner H, Stilgenbauer S, Chmitt M.
The candidate immunotherapeutical target, the receptor for hyaluronic acid-mediated motility, is associated with proliferation and shows prognostic value in B-cell chronic lymphocytic leukemia.
Leukemia 2009; 23: 519-527.

Dmoszyńska A, Kraj M, Walter-Croneck A, Walewski J, Mańko J, Dytfeld D, Komarnicki M, Hellmann A, Skotnicki A.
Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego. (Recommendations of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma.)
Acta Haemat. Pol. 2009; 40: 753-782.

Kocki J, Kotwica K, Adamczyk-Cioch M, Dmoszyńska A.
Znaczenie ekspresji genu XIAP w ostrych białaczkach szpikowych człowieka.
Acta Haemat. Pol. 2009; 40: 113-114.

Podhorecka M.
γH2AX jako marker dwuniciowych pęknięć DNA. (γH2AX in the recognition of DNA double-strand breaks.)
Post. Hig. Med. Dośw. 2009; 63: s. 92-98.

Publikacje 2008

Zdzisińska B, Bojarska-Junak A, Dmoszyńska A, Kandefer-Szerszeń M.
Abnormal cytokine production by bone marrow stromal cells of multiple myeloma patients in response to RPMI8226 myeloma cells.
Arch. Immun. Ther. Exp. 2008; 56: 207-221.

Kowal M, Hus M, Dmoszyńska A, Kocki J, Grząśko N.
Acta Haematol. 2008; 119: 187-189.

Sieklucka M, Pożarowski P, Bojarska-Junak A, Hus I, Dmoszyńska A, Roliński J.
Apoptosis in B-CLL: The relationship between higher ex vivo spontaneous apoptosis before treatment in III-IV Rai stage patients and poor outcome.
Oncol. Rep. 2008; 19: 1611-1620.

Sokołowska B, Nowaczyńska A, Wejksza K, Walter-Croneck A, Chocholska S, Bykowska K, Kandefer-Szerszeń M, Gromek T, Kowalska M. A, Dmoszyńska A.
Assessment of platelet fibrinolytic activity in patients with essential thrombocythemia (ET). (Ocena aktywności fibrynolitycznej płytek u chorych z nadpłytkowością samoistną.)
Acta Haemat. Pol. 2008; 39: 351-359.

Koczkodaj D, Marzec-Kotarska B, Filip A, Wąsik-Szczepanek E, Wojcierowski J.
Badania wybranych markerów u nieleczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową. (Analysis of chosen markers in untreated B-CELL patients.)
Acta Haemat. Pol. 2008; 39: 287-294.

San Miguel JF, Schlag R, Khuageva NK, Dimopoulos MA, Shpilberg O, Kropff M, Spicka I, Petrucci MT, Palumbo A, Samoilova OS, Dmoszynska A, Abdulkadyrov KM, Schots R, Jiang B, Mateos MV, Anderson KC, Esseltine DL, Liu K, Cakana A, van de Velde H, Richardson PG; VISTA Trial Investigators.
Bortezomib plus melphalan and prednisone for initial treatment of multiple myeloma.
N Engl J Med. 2008; 359: 906-17.

Antosz H, Sajewicz J, Flis L, Kwiatkowska-Drabik B, Dmoszyńska A.
CD14 expression in normal lymphocytes and in B-cell chronic leukaemia lymphocytes (preliminary report). (Ekspresja CD14 w limfocytach prawidłowych i w limfocytach B białaczki limfocytowej przewlekłej (doniesienie wstępne).)
Acta Haemat. Pol. 2008; 39: 219-225.

Giannopoulos K, Schmitt M, Kowal M, Wlasiuk P, Bojarska-Junak A, Chen J, Rolinski J, Dmoszynska A.
Characterization of regulatory T cells in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia.
Oncol Rep. 2008; 20: 677-82.

Sokołowska B, Skomra D, Czartoryska B, Tomczak W, Dmoszyńska A, Tylki-Szymańska A, Gromek T, Repelewska M, Drop A.
Choroba Gauchera - diagnostyka i leczenie. (Gaucher disease - diagnostic and treatment.)
Acta Haemat. Pol. 2008; 39: 401-413.

Tabarkiewicz J, Radej S, Hus I, Wasiak M, Wdowiak P, Giannopoulos K, Piechnik B, Kłos A, Dmoszyńska A, Roliński J.
Dendritic cells based immunotherapy of patient with chondrosarcoma - case report.
Folia Histochem. Cytobiol. 2008; 46: 165-170.

Dmoszyńska A.
Diagnosis and the current trends in multiple myeloma therapy. (Rozpoznanie i aktualne możliwości leczenia szpiczaka plazmocytowego).
Pol. Arch. Med. Wewn. 2008; 118: 563-566.

Kocki J, Kotwica K, Cioch M, Dmoszyńska A.
Ekspresja genów rodziny IAP w ostrej białaczce limfoblastycznej Ph-dodatniej i Ph-ujemnej oraz w kryzie limfoblastycznej w przebiegu przewlekłej białaczki szpikowej. (The IAP family genes expression in Ph+ and Ph- acute lymphoblastic leukemias and in lymphoblastic crisis of chronic myelogenous leukemia.)
Acta Haemat. Pol. 2008; 39: 393-400.

Bogucka-Kocka A, Janyszek M, Kocki J, Smolarz D. H, Cioch M, Dmoszyńska A.
Ekspresja genu BAX w komórkach ludzkich linii nowotworowych układu hematopoetycznego - stymulowanych ekstraktem etanolowym z Carex paniculata L. (The BAX gene expression in human cancer hematopoietic cell lines - stimulated with ethanolic extract of Carex paniculata L.)
Acta Haemat. Pol. 2008; 39: 277-285.

Giannopoulos K, Dmoszyńska A, Bojarska-Junak A, Schmitt M, Roliński J.
Expression of HLA-G in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL).
Folia Histochem. Cytobiol. 2008; 46: 457-460.

Giannopoulos K, Schmitt M, Własiuk P, Bojarska-Junak A, Chocholska S, Tomczak W, Roliński J, Dmoszyńska A.
High frequency of Th17 T cells in B-cell chronic lymphocytic leukemia - preliminary report. (Zwiększony odsetek limfocytów Th17 u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową - doniesienie wstępne.)
Acta Haemat. Pol. 2008;39: 237-244.

Hus I.
Immunotherapy as a new treatment option for patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia. (Immunoterapia jako nowa opcja leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej.).
Acta Haemat. Pol. 2008; 39: 153-162.

Hus I, Kawiak J, Tabarkiewicz J, Radej S, Hoser G, Bojarska-Junak A, Schmitt M, Giannopoulos K, Dmoszyńska A, Roliński J.
Immunotherapy with irradiated autologous leukemic cells in patients with B-CLL in early stages.
Oncol. Rep. 2008; 20: 443-451.

Wasiak M, Wdowiak P, Tabarkiewicz J, Radej S, Hus M, Dmoszyńska A, Roliński J.
Influence of immunomodulatory drugs on dendritic cells generated from patients with chronic lymphocytic leukaemia. (Wpływ leków immunomodulujących na komórki dendrytyczne generowane od pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową.)
Acta Haemat. Pol. 2008; 39: 361-369.

Cioch M.
Kliniczne znaczenie zmian w ekspresji genów oraz ich mutacji u chorych na ostre białaczki szpikowe z prawidłowym kariotypem. (The clinical significance of gene expression changes and gene mutations in patients with acute myeloid leukemias with normal karyotype.)
Acta Haemat. Pol. 2008; 39: 131-138.

Zdzisińska B, Walter-Croneck A, Kandefer-Szerszeń M.
Matrix metalloproteinases-1 and -2, and tissue inhibitor of metalloproteinase-2 production is abnormal in bone marrow stromal cells of multiple myeloma patients.
Leuk. Res. 2008; 32: 1763-1769.

Wąsik-Szczepanek E.
Mięsak mieloidalny (MM) - występowanie, charakterystyka kliniczna. (Myeloid sarcoma - occurence, clinical characteristics.
Acta Haemat. Pol. 2008; 39: 191-196.

Hus I, Tabarkiewicz J, Radej S, Wasiak M, Wdowiak P, Maciąg E, Dmoszyńska A, Roliński J.
Monocyte-derived dendritic cells generated from patients with chronic myeloid leukemia show altered expression of CD206 and CD209 (DC-SIGN) - preliminary report. (Komórki dendrytyczne generowane z monocytów krwi obwodowej chorych na przewlekłą białaczkę szpikową cechują się zmienioną ekspresją antygenów CD206 i CD209 (DC-SiGN) - doniesienie wstępne.)
Acta Haemat. Pol. 2008; 39: 267-276.

Wąsik-Szczepanek E, Koczkodaj D.
Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu i jego rola w przewlekłej białaczce limfocytowej B-komórkowej. (Vascular endothelial growth factor (VEGF) and its role in B-cell chronic lymphocytic leukemia.)
Acta Haemat. Pol. 2008; 39: 197-205.

Hus I.
Nowe kierunki w immunoterapii nowotworów układu krwiotwórczego. (Novel strategies of immunotherapy in hematological malignancies.)
Acta Haemat. Pol. 2008; 39: 707-726.

Kowal M.
Nowotwory u chorych po transplantacjach narządów. (Organ transplant recipients with post-transplantation malignancies.)
Nowotwory. 2008; 58: 70-77.

Sieklucka M, Bojarska-Junak A, Roliński J, Hus I, Wąsik-Szczepanek E, Kowal M, Dmoszyńska A.
Ocena potencjału mitochondrialnego ex vivo i in vitro w białaczkowych limfocytach PBL-B poddanych działaniu fludarabiny i alemtuzumabu. (Assessment of ex vivo and in vitro mitochondrial transmembrane potential in chronic lymphocytic leukaemia cells treated with fludarabine and alemtuzumab.)
Acta Haemat. Pol. 2008; 39: 341-349.

Hus I, Bojarska-Junak A, Sieklucka M, Wąsik-Szczepanek E, Kamińska W, Dobrzyńska-Rutkowska A, Dmoszyńska A, Roliński J.
Ocena rokowniczego znaczenia cząsteczki ADAM29 w komórkach białaczkowych w korelacji z ekspresją ZAP-70 i CD38 u chorych na B-PBL. (Prognostic significance of ADAM29 in chronic lymphocytic leukaemia cells corelated with ZAP-70 and CD38 expression in B-cll patients.
Acta Haemat. Pol. 2008; 39: 255-266.

Bojarska-Junak A, Hus I, Wąsik-Szczepanek E, Dmoszyńska A, Roliński J.
Peripheral blood and bone marrow TNF and TNF receptors in early and advanced stages of B-CLL in correlation with ZAP-70 protein and CD38 antigen.
Leuk. Res. 2008; 32: 225-233.

Marcus R, Imrie K, Solal-Celigny P, Catalano JV, Dmoszynska A, Raposo JC, Offner FC, Gomez-Codina J, Belch A, Cunningham D, Wassner-Fritsch E, Stein G.
Phase III study of R-CVP compared with cyclophosphamide, vincristine, and prednisone alone in patients with previously untreated advanced follicular lymphoma.
J Clin Oncol. 2008; 26: 4579-86.

Bilińska M, Usnarska-Zubkiewicz L, Dmoszyńska A.
Polineuropatia wywołana talidomidem i bortezomibem u chorych na szpiczaka mnogiego, możliwości leczenia bólu neuropatycznego. Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej. (Thalidomide- and bortezomib-induced neuropathy in multiple myeloma, possibility of treatment of neuropathic pain. Recommendations of the Polish Meyloma Study Group.)
Współcz. Onkol. 2008; 12: 441-446.

Giebel S, Krawczyk-Kuliś M, Adamczyk-Cioch M, Czyż A, Lech-Marańda E, Piątkowska-Jakubas B, Paluszewska M, Pałynyczko M, Piszcz J, Hołowiecki J.
Prophylaxis and therapy of central nervous system involvement in adult acute lymphoblastic leukemia: recommendations of the Polish Adult Leukemia Group. (Profilaktyka i leczenie zmian w ośrodkowym układzie nerwowym w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłych. Rekomendacje Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych.)
Pol. Arch. Med. Wewn. 2008; 118: 356-361.

Dmoszyńska A.
Szpiczak mnogi - nowe cele leczenia. (Myeloma multiplex - new targets of treatment.)
Onkol. Prakt. Klin. 2008; 4: 172-176.

Łuczyk R, Dmoszyńska A, Łuczyk M, Stanisławek A.
The ability of creating biofilm by the Candida species fungi and their participation in infections in patients with lowered resistance. (Zdolność grzybów z gatunku Candida do tworzenia biofilmu oraz ich udział w infekcjach u pacjentów z obniżoną odpornością.)
Ann. UMCS Sect. D. 2008; 21: 393-403.

Giannopoulos K, Schmitt M, Własiuk P, Chen J, Bojarska-Junak A, Kowal M, Rolinski J, Dmoszyńska A.
The high frequency of T regulatory cells in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia is diminished through treatment with thalidomide.
Leukemia. 2008; 22: 222-4.

Dmoszyńska A, Giannopoulos K.
The role of thalidomide and other immunomodulatory drugs in multiple myeloma therapy. (Rola talidomidu i innych leków immunomodulujących w leczeniu szpiczaka plazmocytowego.)
Acta Haemat. Pol. 2008; 39: 139-144.

Giannopoulos K, Schmitt M, Kowal M, Własiuk P, Bojarska-Junak A, Roliński J, Dmoszyńska A.
The significance of soluble HLA-G plasma levels as well as messenger HLA-G for B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL).
Leuk Res. 2008; 32:1815-9.

Piątkowska-Jakubas B, Krawczyk-Kuliś M, Giebel S, Adamczyk-Cioch M, Czyż A, Lech-Marańda E, Paluszewska M, Pałynyczko G, Piszcz J, Hołowiecki J.
Use of L-asparaginase in acute lymphoblastic leukemia: recommendations of the Polish Adult Leukemia Group. (Stosowanie L-asparaginazy w leczeniu dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Rekomendacje Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych.)
Pol. Arch. Med. Wewn. 2008; 118: 664-669.

Hus I, Schmitt M, Tabarkiewicz J, Radej S, Wojas K, Bojarska-Junak A, Schmitt A, Giannopoulos K, Dmoszyńska A, Roliński J.
Vaccination of B-CLL patients with autologous dendritic cells can change the frequency of leukemia antigen-specific CD8+ T cells as well as CD4+CD25+FoxP3+ regulatory T cells toward an antileukemia response.
Leukemia. 2008; 22: 1007-17.

Górska M, Dmoszyńska A.
Wpływ trójtlenku arsenu na sekrecję cytokin prioangiogennych w krótkoterminowych hodowlach komórkowych nowotworowych plazmocytów. (Influence of arsenic trioxide on angiogenic cytokines secrection in short term plasmocytes cultures.)
Acta Haemat. Pol. 2008; 39: 245-253.

Kowal M, Podhorecka M, Gromek T, Giannopoulos K, Dmoszyńska A.
Wyniki leczenia talidomidem w połączeniu z fludarabiną u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową. (Clinical results of thalidomide in combination with fludarabine in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia.)
Acta Haemat. Pol. 2008; 39: 307-314.

Hus I, Bojarska-Junak A, Dmoszyńska A, Wąsik-Szczepanek E, Sieklucka M, Trześniewska W, Glazer M, Roliński J.
ZAP-70 and CD38 expression are independent prognostic factors in patients with B-cell chronic lymphocytic leukaemia and combined analysis improves their predictive value.
Folia Histochem. Cytobiol. 2008; 46: 147-152.

Publikacje 2007

Giannopoulos K, Dmoszyńska A, Roliński J.
Low-dose thalidomide in combination with oral fludarabine and cyclophosphamide is ineffective in heavily pretreated patients with chronic lymphocytic leukemia.
Leukemia Research 2007; 31: 411-2.

Dmoszynska A, Kłoczko J, Rokicka M, Hellmann A, Spicka I, Eid JE.
A dose exploration, phase I/II study of administration of continuous erythropoietin receptor activator once every 3 weeks in anemic patients with multiple myeloma receiving chemotherapy.
Haematologica. 2007; 92: 493-501.

Robak T, Jamroziak K, Gora-Tybor J, Blonski JZ, Kasznicki M, Dwilewicz-Trojaczek J, Wiater E, Zdunczyk A, Dybowicz J, Dmoszynska A, Wojtaszko M, Zdziarska B, Calbecka M, Kostyra A, Hellmann A, Lewandowski K, Stella-Holowiecka B, Sulek K, Gawronski K, Skotnicki AB, Nowak W, Zawilska K, Molendowicz-Portala L, Kloczko J, Sokolowski J, Warzocha K, Seferynska I, Ceglarek B, Konopka L.
Cladribine in a weekly versus daily schedule for untreated active hairy cell leukemia: final report from the Polish Adult Leukemia Group (PALG) of a prospective, randomized, multicenter trial.
Blood. 2007; 109: 3672-5.

Hus M, Szostek M, Grząśko N, Jawniak D, Kowal M, Dmoszyńska A.
Effective Therapy with Thalidomide/Lovastatin in a Patient with Primary Plasma Cell Leukemia.
Clinical Leukemia, 2007; 1: 195-197.

Schmitt A, Reinhardt P, Hus I,Tabarkiewicz J, Roliński J, Barth T, Giannopoulos K, Dmoszyńska A, Wiesneth M, Schmitt M.
Large - scale generation of autologous dendritic cells for immunotherapy in patients with acute myeloid leukemia.
Transfusion 2007; 47: 1588-94.

Dmoszyńska A.
Postępy w diagnostyce i leczeniu szpiczaka plazmocytowego.
Onkol. Prakt. Klin. 2007; 3: 69-76.

Kowal M, Podhorecka M, Giannopoulos K, Dmoszyńska A.
Thalidomide in Combination with Fludarabine as Initial Therapy for Patients with B-Cell Chronic Lymphocytic Leukemia - Preliminary Report.
Polish J. of Environ. Stud. 2006; 15:196-198.

Seferyńska I, Orłowska E, Ejduk A, Maj S, Hołowieki J, Kyrcz-Krzemień S, Robak T, Sułek K, Paluszewska M, Jędrzejczak W., Skotnicki A, Kuliczkowski K, Dmoszyńska A, Hellmann A, Kłoczko J, Konopka L, Komarnicki M, Zdziarska B, Nowakowska-Domagała M, Zduńczyk A, Lange A, Gadomska G, Starzak-Gwóźdź J, Całbecka M, Zawilska K, Warzocha K.
Epidemiologia zachorowań na ostre białaczki u ludzi dorosłych w Polsce w latach 2004-2006.
Postępy Nauk Medycznych 2007; 7-8: 268-275.

Dmoszyńska A.
Polish experience with immunomodulatory drugs in multiple myeloma patients- on behalf of Polish Myeloma Study Group.
Acta Haematol. Pol. 2007; 38: 55-60.

Trześniewska W, Giannopoulos K, Dmoszyńska A.
The estimation of subpopulation of peripheral blood dendritic cells and T-regulatory cells in patients with multiple myeloma - a pilot study.
Acta Haematol. Pol. 2007; 38: 61-68.

Górska M, Dmoszyńska A, Jawniak D.
Influence of arsenic trioxide on apoptosis of malignant plasmocytes in short term cell cultures.
Acta Haematol. Pol. 2007; 38: 104-112.

Sokołowska B, Soroka-Wojtaszko M, Cioch M, Dmoszyńska A, Słoma - Madej K, Dragan M, Grząśko N, Gromek T.
Antiapoptotic therapy including amifostine, pentoxifylline, ciprofloxacin and dexamethasone in the treatment of myelodysplastic syndromes.
Acta Haematol. Pol. 2007; 38: 119-125.

Kowal M, Dmoszyńska A, Giannopoulos K, Bojarska-Junak A, Gromek T, Wąsik-Szczepanek E, Roliński J.
Interim results of study of thalidomide in combination with fludarabine in patients with b-cell chronic lymphocytic leukemia.
Acta Haematol. Pol. 2007; 38 :126-132.

Własiuk P, Giannopoulos K, Kowal M, Wąsik- Szczepanek E, Bojarska-Junak A, Chocholska S, Roliński J, Dmoszyńska A.
The frequency of lymphocytes expressing y? T-cell receptor is decreased after thalidomide and fludarabine therapy in patients with B-cell lymphocytic leukemia.
Acta Haematol. Pol. 2007; 38: 133-140.

Wąsik-Szczepanek E, Małek M, Tomczak W, Trześniewska W, Dmoszyńska A, Wach M.
Myeloid sarcoma affecting skin, bones of the skull associated with acute myeloblastic leukemia and myelofibrosis: description of three cases.
Acta Haematol. Pol. 2007; 38: 141-145.

Cioch M, Kocki J, Jarosz M, Gromek T, Dmoszyńska A.
The MDR1 expression In de Novo acute myeloid leukemia with normal karyotype.
Pol. J. Environ. Stud. 2006; 15: 515-517.

Dmoszyńska A.
Monoclonal Antibodies in the Treatment of Malignant Hematological and Non-Hematological Disease.
Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 6A, s. 21-23.

Hus I, Bojarska-Junak A, Dmoszynska A, Wasik-Szczepanek E, Sieklucka M, Trześniewska V, Glazer M, Choduń E, Rolinski J.
ZAP-70 expression correlates with higher expression of Bcl+2 protein in B+CLL as well as with shorter treatment free survival in younger patients in early clinical stages.
Pol. J. Environ. Stud. 2007; 16: 30-34.

Wasik-Szczepanek E, Spiewak H, Hus I, Dmoszynska A, Wach M, Poniatowicy-Frasunek E, Chrapko B.
Zevalin - terapeutic regiment In patients with diffuse B+CLL large lymphoma and mantle cell lymphoma + case report.
Pol. J. Environ. Stud. 2007; 16: 28-29.

Dimopoulos M, Spencer A, Attal M, Prince H.M, Harousseau J.L, Dmoszynska A, Miguel J.S, Hellmann A, Facon T, Foa R, Corso A, Masliak Z, Olesnyckyj M, Yu Z, Patin J, Zeldis J.B, Knight R.D.
Lenalidomide plus Dexamethasone for Relapsed or Refractory Multiple Myeloma.
N. Engl. J. Med. 2007; 357: 2123-2132.

Orłowski R.Z, Nagler A, Sonneveld P, Bladé J, Hajek R, Spencer A, San Miguel J, Robak T, Dmoszynska A, Horvath N, Spicka I, Sutherland H.J, Suvorov A.N, Zhuang S.H, Parekh T, Xiu L, Yuan Z, Rackoff W, Harousseau J.L.
Randomized phase III study of pegylated liposomal doxorubicin plus bortezomib compared with bortezomib alone in relapsed or refractory multiple myeloma: combination therapy improves time to progression.
J Clin Oncol. 2007; 25: 3892-3901.

Hillmen P, Skotnicki A.B, Robak T, Jaksic B, Dmoszynska A, Wu J, Sirard C, Mayer J.
Alemtuzumab compared with chlorambucil as first-line therapy for chronic lymphocytic leukemia.
J Clin Oncol. 2007; 25: 5616-23.

Podhorecka M, Bojarska-Junak A, Roliński J, Dmoszyńska A.
Intracellular cytokine expression by T cells differs in ZAP-70-positive and ZAP-70-negative chronic lymphocytic leukaemia patients.
Acta Haematol. 2007; 118: 106-110.

Publikacje 2006

Grząsko N, Dmoszyńska A, Hus M, Soroka-Wojtaszko M.
Stimulation of erythropoiesis by thalidomide in multiple myeloma patients; its influence on FasL, TRAIL and their receptors on erythroblasts.
Haematologica, 2006; 91: 386-389

Li L#, Giannopoulos K#, Reinhardt P, Tabarkiewicz J, Schmitt A, Greiner J, Rolinski J, Hus I, Dmoszynska A, Wiesneth M and Schmitt M.
Immunotherapy for patients with acute myeloid leukemia using autologous dendritic cells generated from leukemic blasts.
Int J Oncol. 2006; 28: 855-61.
( # equally contributed).

Giannopoulos K, Li L, Bojarska-Junak A, Roliński J, Dmoszyńska A, Hus I, Greiner J, Renner C, Döhner H and Schmitt M.
Expression of RHAMM/CD168 and other tumor associated antigens in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia.
Int J Oncol. 2006; 29 :95-103.

Zdzisinska B, Walter-Croneck A, Dmoszynska A, Kandefer-Szerszen M.
Matrix metalloproteinase and cytokine production by bone marrow adherent cells from multiple myeloma patients.
Arch Immunol Ther Exp. 2006; 54: 289-96.

Giannopoulos K., Dmoszyńska A., Bojarska-Junak A., Roliński J., Schmitt M.
Expression of HLA-G in patients with early stages of B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL).
Pol. J. Env. Stud. 2006; 15: 37-40.

Bojarska-Junak A, Wąsik-Szczepanek E, Hus I, Sieklucka M, Dmoszyńska A, Roliński J.
APRIL Protein Expression in B-Cell Chronic Lymphocytic Leukemia Patients: Relationship with the ZAP-70 Protein Expression.
Pol. J. Env. Stud. 2006; 15: 7-9.

Małek M, Dmoszyńska A, Jawniak D.
Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM) and Vasculaw Cell Adhesion Molecuke (VCAM) Expression in Acute Leukemia: Correlation with Clinical Features and Course of Disease.
Pol. J. Env. Stud. 2006; 15: 77-81.

Podhorecka M, Klimek P, Bojarska-Junak A, Kowal M, Wąsik-Szczepanek E, Dmoszyńska A.
Assessment of Changes of BCL-2/BAX Ratio by CD 19+/CD5+ Cells Undergoing Spontaneous Apoptosis in ZAP-70 Positive and ZAP-70 Negative B-CLL Patients.
Pol. J. Env. Stud. 2006; 15: 94-97

Sieklucka M, Roliński J, Kowal M, Hus I, Dmoszyńska A.
Comparison of Alemtuzumab-Induced and Rituximab-Induced apoptosis in Cultured Chronic Lymphocytic Leukemia Cells (a Pilot Study).
Pol. J. Env. Stud. 2006; 15: 117-119.

Sokołowska B, Dmoszyńska A, Kocki J, Legieć W, Legieć M, Orłowska G, Książek A, Gromek T.
P53 Deletion in Patient with IgA Familial Multiple Myeloma Undergoing Autologous Stem Cell Transplantation.
Pol. J. Env. Stud. 2006; 15: 120-122.

Wąsik-Szczepanek E, Dmoszyńska A, Trześniewska W, Wach M, Szczepanek D, Tomczak W.
Myeloid Sarcoma Affecting Bones of the Skull Associated with Acute Myeloblastic Leukaemia: a Case Report.
Pol. J. Env. Stud. 2006; 15: 148-149.

Bojarska-Junak A, Giannopoulos K, Kowal M, Dmoszyńska A, Roliński J.
Comparison of Methods for Determining Zeta-Chain Associated Protein - 70 (ZAP-70) Expression in Patients with B-Cell Chronic Lymphocytic Leukemia (B-CLL).
Cytometry B Clin Cytom. 2006; 70: 293-301.

Giannopoulos K, Dmoszyńska A, Roliński J, Li L, Hus I, Tabarkiewicz J, Bojarska-Junak A, Greiner J, Schmitt M.
RHAMM/CD168 może stanowić nowy cel dla immunoterapii pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową B- komórkową.
Acta Haemat. Pol. 2006; 37: 305-315.

Skotnicki A. B, Dmoszyńska A, Jurczyszyn A, Wolska-Smoleń T.
Nowe możliwości terapeutyczne w szpiczaku mnogim.
Acta Haemat. Pol. 2006; 37: 18-34.

Dmoszyńska A, Kowal M, Podhorecka M, Giannopoulos K, Trześniewska W.
Skuteczność i toksyczność talidomidu skojarzonego z fludarabiną u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową - doniesienie wstępne.
Acta Haemat. Pol. 2006; 37: 65-70.

Dmoszyńska A, Własiuk P, Giannopoulos K.
Regulatorowe komórki T i ich rola w chorobach limfoproliferacjnych.
Acta Haemat. Pol. 2006; 37: 71-79.

Giannopoulos K, Dmoszyńska A, Własiuk P, Roliński J, Bojarska-Junak A, Hus I, Schmitt M.
Zwiększona częstość występowania komórek T regulatorowych u chorych we wczesnych stadiach przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej- doniesienie wstępne.
Acta Haemat. Pol. 2006; 37: 80-85.

Bojarska-Junak A, Kowal M, Hus I, Wąsik-Szczepanek E, Dmoszyńska A, Roliński J.
Intracellular expression of BAFF in B-cell chronic lymphocytic leukemia patients: relationship with the ZAP-70 protein expression.
Acta Haemat. Pol. 2006; 37: 86-90.

Koczkodaj D, Wąsik-Szczepanek E, Rupniewska Z.M, Bojarska-Junak A.
Delecje genu TP53 u chorych z przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową w okresie 0 i 1 wg. klasyfikacji Rai.
Acta Haemat. Pol. 2006; 37: 91-96.

Podhorecka M, Klimek P, Bojarska-Junak A, Kowal M, Wąsik-Szczepanek E, Dmoszynska A.
Assessment of chosen parameters of B-CLL malignant cells apoptosis in short -term cell culture.
Acta Haemat. Pol. 2006; 37: 97-103.

Sieklucka M, Roliński J, Kowal M, Wąsik-Szczepanek E, Dmoszyńska A.
Ocena potencjału mitochondrialnego in vitro w białaczkowych limfocytach PBL-B poddanych działaniu alemtuzumabu lub rituksimabu.
Acta Haemat. Pol. 2006; 37: 104-110.

Sokołowska B, Dmoszyńska A, Walter-Croneck A, Mańko J, Podhorecka M, T. Gromek M, Nowaczyńska A, Wejksza K.
Ocena antykoagulacyjnego układu białka C u chorych na szpiczaka plazmocytowego.
Acta Haemat. Pol. 2006; 37: 118-124.

Walter-Croneck A, Dmoszyńska A, Skotnicki A.
Efficacy and safety of bortezomib in treatment of refractory/relapsed multiple myeloma - Polish Myeloma Group experience.
Acta Haemat. Pol. 2006; 37: 125-134.

Górska M, Dmoszyńska A, Jawniak D.
Wpływ trójtlenku arsenu na apoptozę nowotworowych plazmocytów w krótkoterminowych hodowlach komórkowych.
Acta Haemat. Pol. 2006; 37: 135-142.

Antosz H, Paterski A, Kocki J, Łękawa A, Kwiatkowska-Drabik B, Dmoszyńska A.
BCL-6 translocation in B-CLL.
Acta Haemat. Pol. 2006; 37: 143-146.

Chrapko B.E, Hus I.
Rola scyntygrafii z zastosowaniem cytrynianu galu 67Ga oraz pozytronowej tomografii emisyjnej z użyciem 18F fluoro-2-deoksyglukozy (18F FDG-PET) w diagnostyce i monitorowaniu chłoniaka Hodgkina i chłoniaków nieziarniczych.
Acta Haemat. Pol. 2006; 37: 159-164.

Sokołowska B, Dmoszyńska A, Walter-Croneck A, Mańko J, Błaszkiewicz K, Nowaczyńska A, Podhorecka M, T. Gromek M.
Aktywacja fibrynolizy u chorych na ostre białaczki.
Acta Haemat. Pol. 2006; 37: 170-176.

Cioch M, Gromek M, Dmoszyńska A.
Znaczenie powierzchniowych markerów krwiotwórczych komórek macierzystych w przeszczepianiu szpiku.
Acta Haemat. Pol. 2006; 37: 177-182.

Jawniak D, Górska M, Małek M.
Immunofenotypowe uwarunkowania efektywności mobilizacji komórek macierzystych.
Acta Haemat. Pol. 2006; 37: 183-188.

Krawczyk P, Sokołowska B, Jawniak D, Węgrzyn-Szkutnik I, Kieszko R, Michnar M, Mańdziuk S, Korobowicz E, Dmoszyńska A, Milanowski J.
The chemotherapy of malignant neoplasms and the pulmonary sarcoidosis. Case reports and literature review.
Acta Haemat. Pol. 2006; 37: 209-215.

Robak T, Błoński J.Z, Góra-Tybor J, Jamroziak K, Dwilewicz-Trojaczek J, Tomaszewska A, Konopka L, Ceglarek B, Dmoszyńska A, Kowal M, Kłoczko J, Stella-Hołowiecka B, Sułek K, Całbecka M, Zawilska K, Kuliczkowski K, Skotnicki A.B, Warzocha K, Kasznicki M. and the Polish Leukemia Group (PALG CLL2).
Cladribine alone and combination with cyclophosphamide or cyclophosphamide plus mitoxantrone in the treatment of progressive chronic lymphocytic leukemia: report of a prospective, multicenter, randomized trial of the Polish Adult Leukemia Group (PALG CLL 2).
Blood, 2006, 108: 473-479.

Dmoszyńska A, Podhorecka M, Klimek P, Grząśko N.
Lovastatin and thalidomide have a combined effect on the rate of multiple myeloma cell apoptosis in short term cell cultures.
Eur J Clin Pharmacol. 2006; 62: 325-329.

Hus I, Podhorecka M, Bojarska-Junak A, Rolinski J, Schmitt M, Sieklucka M, Wasik-Szczepanek E, Dmoszynska A.
The clinical significance of ZAP-70 and CD38 expression in B-cell chronic lymphocytic leukaemia.
Ann Oncol. 2006; 17: 683-690.

Dmoszynska A.
Aktualne poglądy na leczenie szpiczaka plazmocytowego.
Acta Haemat. Pol. 2006; 37: 37-47.

Kowal M.
Przewlekła białaczka limfocytowa - wczoraj i dziś.
Pol. Arch. Med. Wewn. 2006; 19: 888-895.

Kowal M, Podhorecka M, Giannopoulos K, Dmoszyńska A.
Thalidomide In Combination with Fludarabine as Initial Therapy for Patients with B-Cell Chronic Lymphocytic Leukemia - Preliminary Report.
Polish Journal of Environmental Studies 2006; 15: 196-198.

Sieklucka M, Bojarska-Junak A, Kowal M, Wasik-Szczepanek E, Dmoszynska A, Roliński J.
Assessment of in vitro mitochondrial transmembrane potential in chronic lymphocytic leukaemia cells treated with alemtuzumab and fludarabine in combination (a preliminary report).
Pol. J. Environ. Stud. 2006; 15: 114-116.

Giebel S, Krawczyk-Kulis M, Adamczyk-Cioch M, Jakubas B, Palynyczko G, Lewandowski K, Dmoszynska A, Skotnicki A, Nowak K, Holowiecki J. Polish Adult Leukemia Group.
Fludarabine, cytarabine, and mitoxantrone (FLAM) for the treatment of relapsed and refractory adult acute lymphoblastic leukemia. A phase study by the Polish Adult Leukemia Group (PALG).
Ann. Hemat. 2006, 85: 717-722.

Wrzesień-Kuś A, Robak T, Pluta A, Zwolińska M, Wawrzyniak E, Wierzbowska A, Skotnicki A, Jakubas B, Hołowiecki J, Nowak K, Kuliczkowski K, Mazur G, Haus O, Dmoszyńska A, Adamczyk-Cioch M, Jędrzejczak W, Paluszewska M, Konopka L, Pałynyczko G.
Outcome of treatment in adults with Philadelphia chromosome-positive and/or BCR-ABL--positive acute lymphoblastic leukemia - Retrospective analysis of Polish Adult Leukemia Group (PALG).
Ann Hematol. 2006; 85: 366-373.

Antosz H, Filip A, Kliza A, Paterski A, Marzec B, Kwiatkowska-Drabik B, Łękawa A, Klimek P, Kowal M.
The expression of CXCR4 on the mRNA and protein level In peripheral blood of B-CLL patients.
Pol. J. Environ. Stud. 2006;

Czekajska-Chehab E, Sokołowska B, Dmoszynska A, Drop A, Korzec M, Górka K, Wójcik M, Pankowicz M.
Multiple focal pulmonary, pancreatic and renal lesions in a young patient with Hodgkin`s disease detected by multi-silce computed tomography - a case report and literature review.
Annales, 2006; 2: 1039-1045.

Zdzisińska B, Walter-Croneck A, Dmoszyńska A, Kandefer-Szerszeń M.
Matrix metalloproteinase and cytokine production by bone marrow adherent cells from multiple myeloma patients.
Arch Immunol Ther Exp 2006; 54: 289-96.

Dmoszyńska A, Giannopoulos K.
Polish experience with immunomodulatory drugs in multiple myeloma patients.
Ukrainian Journal of Hematology and Transfusiology 2006, 6:25-30.

Publikacje 2005

Hus I, Roliński J, Tabarkiewicz J, Wojas K, Bojarska-Junak A, Greiner J, Giannopoulos K, Dmoszyńska A, Schmitt M.
Allogeneic dendritic cells pulsed with tumor lysates or apoptotic bodies as immunotherapy for patients with early-stage B-cell chronic lymphocytic leukemia.
Leukemia. 2005; 19: 1621-7.

Wąsik-Szczepanek E, Szczepanek D, Wachowicz M, Dmoszyńska A.
Aspergiloza ośrodkowego układu nerwowego u chorego z ostrą białaczką limfoblastyczną - opis przypadku. (Aspergillosis of central nervous system of patient with acute lymphoblastic leukemia - case report.)
Acta Haemat. Pol. 2005; 36: 179-184.

Filip A, Koczkodaj D, Ciseł B, Wąsik-Szczepanek E, Kolano J, Dmoszyńska A, Wojcierowski J.
Assessment of CD38 expression in B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL): may it alone serve as prognostic factor?
Pol. J. Environ. Stud. 2005; 14: 77-81.

Cioch M, Podhorecka M, Walter-Croneck A, Śpiewak H, Wach M, Jawniak D, Dmoszyńska A.
Autologiczne przeszczepianie komórek macierzystych szpiku izolowanych z krwi obwodowej u chorych na chłoniaka typu "Burkitt-like". (Autologous peripheral blood stem cell transplantation in patients with Burkitt-like lymphoma.)
Acta Haemat. Pol. 2005; 36: 134-138.

Wrzesień-Kuś A, Robak T, Wierzbowska A, Lech-Marańda E, Pluta A, Wawrzyniak E, Krawczyńska A, Kuliczkowski K, Mazur G, Kiebiński M, Dmoszyńska A, Wach M, Hellmann A, Baran W, Hołowiecki J, Kyrcz-Krzemień S, Grosicki S; Polish Adult Leukemia Group.
A multicenter, open, noncomparative, phase II study of the combination of cladribine (2-chlorodeoxyadenosine), cytarabine, granulocyte colony-stimulating factor and mitoxantrone as induction therapy in refractory acute myeloid leukemia: a report of the Polish Adult Leukemia Group.<br/>Ann Hematol. 2005; 84: 557-64.

Ładyżyński P, Migalska-Musiał K, Foltyński P, Kawiak J, Hus I, Sieklucka M, Roliński J, Dmoszyńska A, Wójcicki M. J.
BIAL - registration and monitoring system for patients with chronic lymphocytic leukemia.
Biocybern. Biomed. Eng. 2005; 25: 57-63.

Wąsik-Szczepanek E, Koczkodaj D, Wach M, Bojarska-Junak A, Roliński J, Tomczak W, Dmoszyńska A.
Clinico-hematological features of young patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia. Retrospective study of 60 cases.
Pol. J. Environ. Stud. 2005; 14: 806-809.

Robak T, Błoński JZ, Kasznicki M, Góra-Tybor J, Dmoszyńska A, Wojtaszko M, Skotnicki AB, Nowak W, Hellmann A, Lewandowski K, Zdziarska B, Konopka L, Ceglarek B, Dwilewicz-Trojaczek J, Boguradzki P, Kuliczkowski K, Sułek K, Warzocha K.
Comparison of cladribine plus prednisone with chlorambucil plus prednisone in patients with chronic lymphocytic leukemia. Final report of the Polish Adult Leukemia Group (PALG CLL1).
Med Sci Monit. 2005; 11: PI71-9.

Sieklucka M, Roliński J, Kowal M, Tomczak W, Dmoszyńska A.
Comparison of fludarabine-induced and CAMPATH-1H-induced apoptosis in cultured chronic lymphocytic leukaemia cells.
Pol. J. Environ. Stud. 2005; 14: 748-750.

Mańko J, Hus I, Skomra D, Jawniak D, Soroka-wojtaszko M, Hus M, Korobowicz E, Dmoszyńska A.
Effect of thalidomide therapy on bone marrow angiogenesis in multiple myeloma.
Pol. J. Environ. Stud. 2005; 14: 286-289.

Piekarski R, Kowal M, Roliński J, Dmoszyńska A, Szewczyk L.
Estimation of cell surface activation markers connected to cell cycle analysis of B and T lymphocytes from patients with B-CLL.
Pol. J. Environ. Stud. 2005; 14: 675-680.

Koczkodaj D, Filip A, Wąsik-Szczepanek E, Luterek M, Ciseł B, Dmoszyńska A, Wojcierowski J.
Genetic aberrations detected with FISH analysis in B-cell chronic lymphocytic leukaemia.
Pol. J. Environ. Stud. 2005; 14: 211-215.

Antosz H, Filip A, Kocki J, Dmoszyńska A.
Identification of B-cells at early stage of maturation in peripheral blood of B-CLL.
Pol. J. Environ. Stud. 2005; 14: 9-13.

Cioch M, Dmoszyńska A.
Imatinib therapy of Ph positive acute lymphoblastic leukaemia - 2 case reports.
Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2005; 10: 103-106.

Hus I, Mańko J, Grząśko N, Trześniewska W, Dmoszyńska A.
Immunomodulacyjny efekt dzialania erytropoetyny u chorych z oporną postacią szpiczaka mnogiego - doniesienie wstępne. (Immunomodulative effect of epoetin in patients with refractory multiple myeloma - preliminary report.)
Acta Haemat. Pol. 2005; 36: 152-159.

Kawiak J, Hus I, Roliński J, Tabarkiewicz J, Wojas K, Kosek A, Bojarska-Junak A, Kowal M, Górska M, Dmoszyńska A.
Immunotherapy of B-CLL patients with autologous irradiated leukemic cells and BCG.
Pol. J. Environ. Stud. 2005; 14: 187-191.

Grząśko N, Dmoszyńska A, Hus M.
Influence of thalidomide on the expression of Fas-ligand, TRIAL and their receptors in erythroblasts in short-term culture of bone marrow mononuclear cells of multiple myeloma patients. (Wpływ talidomidu na ekspresję Fas-ligand, TRAIL i ich receptorów na erytroblastach w krótkoterminowej hodowli komórek jednojądrzastych szpiku kostnego pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym.)
Acta Haemat. Pol. 2005; 36: 146-151.

Hus M, Dmoszyńska A, Kocki J, Hus I, Jawniak D, Adamczyk-Cioch M, Grzasko N.
Long-term thalidomide therapy resulted in lack of mdr1 gene expression in a patient with primary resistant multiple myeloma.
Leukemia. 2005; 19 :1497-9.

Kowal M, Nowaczyńska A, Dmoszyńska A.
Low-dose of alemtuzumab (Campath) in pretreated patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia - brief report.
Pol. J. Environ. Stud. 2005; 14: 228-230.

Dmoszyńska A, Giannopoulos K.
Nowotwory hematologiczne wieku starszego. (Haematological malignancies in older patients.)
Post. Biol. Kom. 2005; 32: 115-123.

Ładyżyński P, Migalska-Musiał K, Foltyński P, Kawiak J, Hus I, Sieklucka M, Roliński J, Dmoszyńska A, Wójcicki M. J.
Preliminary verification of registration and monitoring system for patients with chronic lymphocytic leukemia.
Pol. J. Environ. Stud. 2005; 14629-632.

Skomra D, Korobwicz E, Dmoszyńska A, Mańko J, Hus M.
Prognostic value of p27Kip1 in patients with multiple myeloma.
Pol. J. Environ. Stud. 2005; 14: 757-760.

Kocki J, Pilecki M, Hus M, Korszeń-Pilecka I, Kubiński K, Dmoszyńska A, Antosz H, Szyszka R, Wojcierowski J.
Protein Kinase CK2 expression in human myeloma.
Pol. J. Environ. Stud. 2005; 14: 209-210.

Dmoszyńska A, Hus M, Grząśko N, Jawniak D, Legieć W, Ciepluch H, Knopińska W, Hellmann A, Sorokka-Wojtaszko M, Mańko J.
Salvage theraphy with thalidomide in refractory and relapsed multiple myeloma patients prior to peripherial stem cells transplantation. (Terapia talidomidem u chorych z oporną lub nawrotową postacią szpiczaka plazmocytowego jako poprzedzająca przeszczepianie autologicznych komórek macierzystych.)
Acta Haemat. Pol. 2005; 36: 165-170.

Mańko J, Hus I, Grząśko N, Bojarska-Junak A, Jawniak D, Soroka-Wojtaszko M, Hus M, Roliński J, Dmoszyńska A.
Serum levels of the proangiogenic cytokines in muliple myeloma patients treated with thalidomide. (Stężenie proangiogennych cytokin u chorych na szpiczaka mnogiego leczonych talidomidem.)
Acta Haemat. Pol. 2005; 36: 139-145.

Dmoszyńska A.
Terapie celowane w szpiczaku plazmocytowym. (Targeted therapies in multiple myeloma.)
Acta Haemat. Pol. 2005; 36: 52-58.

Giannopoulos K, Karaś P, Tabarkiewicz J, Roliński J, Dmoszyńska A.
The assessment of dendritic cell subsets and lymphocyte subpopulations after taking a Finnish sauna.
Pol. J. Environ. Stud. 2005; 14109-113.

Podhorecka M, Dmoszyńska A.
The assessment of spontaneous apoptosis of peripheral blood and bone marrow malignant cells in B-cell chronic lympocytic leukemia. (Ocena procesu spontanicznej apoptozy komórek białaczkowych krwi obwodowej i szpiku w przewlekłej białaczce limfocytowej B-komórkowej.)
Ann. UMCS Sect. D. 2005; 60: 529-532.

Robak T, Blonski JZ, Kasznicki M, Góra-Tybor J, Dmoszynska A, Skotnicki A.
The effect of subsequent therapies in patients with chronic lymphocytic leukemia previously treated with prednisone and either cladribine or chlorambucil.
Haematologica. 2005; 90: 994-6.

Jawniak D, Górska M, Hus I, Zapalska K, Gorący A, Dmoszyńska A.
The engagement of ß1-integrin expression on myeloma cells in the pathogenesis of renal failure in multiple myeloma patients. (Rola integryn ß1 obecnych na komórkach szpiczaka plazmocytowego w patogenezie niewydolności nerek towarzyszącej szpiczakowi.)
Acta Haemat. Pol. 2005; 36: 160-164.

Giannopoulos K, Dmoszyńska A, Roliński J, Hus I, Schmitt M.
The expression of survivin in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL). (Ekspresja surviviny u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową.)
Acta Haemat. Pol. 2005; 36: 83-88.

Dmoszynska A, Podhorecka M, Manko J, Bojarska-Junak A, Rolinski J, Skomra D.
The influence of thalidomide therapy on cytokine secretion, immunophenotype, BCL-2 expression and microvessel density in patients with resistant or relapsed multiple myeloma.
Neoplasma. 2005; 52: 175-81.

Bojarska-Junak A, Roliński J, Hus I, Kowal M, Dmoszyńska A.
The relationship between tumor necrosis factor (TNF) and ZAP-70 expression in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) - a pilot study.
Pol. J. Environ. Stud. 2005; 14: 46-49.

Bogucka-Kocka A, Smolarz H, Cioch M, Dmoszyńska A, Kocki J.
Xanthotoxin-induced apoptosis in chronic myelogenous leukemia.
Pol. J. Environ. Stud. 2005; 14: 44-45.

Kowal M, Bojarska-Junak A, Hus I, Dmoszyńska A.
ZAP-70 expression in chronic lymphocytic leukemia: correlation with biological and clinical features.
Pol. J. Environ. Stud. 2005; 14: 231-236.

Cioch M, Dmoszyńska A.
Zastosowanie chemioterapii u kobiet w ciąży. (The use of chemotherapy in pregnant women.)
Onkol. Info 2005; 5/6: 24-27.

Publikacje 2004

Robak T, Szmigielska-Kapłon A, Wrzesień-Kuś A, Wierzbowska A, Skotnicki AB, Piatkowska-Jakubas B, Kuliczkowski K, Mazur G, Zduńczyk A, Stella-Hołowiecka B, Hołowiecki J, Dwilewicz-Trojaczek J, Madry K, Dmoszyńska A, Cioch M.
Acute lymphoblastic leukemia in elderly: the Polish Adult Leukemia Group (PALG) experience.
Ann Hematol. 2004; 83: 225-31.

Holowiecki J, Grosicki S, Robak T, Kyrcz-Krzemien S, Giebel S, Hellmann A, Skotnicki A, Jedrzejczak WW, Konopka L, Kuliczkowski K, Zdziarska B, Dmoszynska A, Marianska B, Pluta A, Zawilska K, Komarnicki M, Kloczko J, Sulek K, Haus O, Stella-Holowiecka B, Baran W, Jakubas B, Paluszewska M, Wierzbowska A, Kielbinski M, Jagoda K; Polish Adult Leukemia Group (PALG).
Addition of cladribine to daunorubicin and cytarabine increases complete remission rate after a single course of induction treatment in acute myeloid leukemia. Multicenter, phase III study.
Leukemia. 2004; 18: 989-97.

Hus I, Dmoszynska A, Manko J, Hus M, Jawniak D, Soroka-Wojtaszko M, Hellmann A, Ciepluch H, Skotnicki A, Wolska-Smolen T, Sulek K, Robak T, Konopka L, Kloczko J.
An evaluation of factors predicting long-term response to thalidomide in 234 patients with relapsed or resistant multiple myeloma.
Br J Cancer. 2004; 91: 1873-9.

Kocki J, Kocki T, Łańcut M, Bogucka-Kocka A, Cioch M, Dmoszyńska A, Wojcierowski J.
Apoptosis monitoring in human acute leukaemia cells stimulated by bcl-2 antisense oligonucleotide and BAY K 8644.
Pol. J. Environ. Stud. 2004; 13: 225-227.

Sieklucka M, Pożarowski P, Roliński J, Wąsik-Szczepanek E, Dmoszyńska A.
CAMPATH-1H-induced apoptosis in B-cell chronic lymphocytic leukaemia cells. (Porównanie odsetka komórek apoptotycznych przed i po immunoterapii przeciwciałem monoklonalnym CAMPATH-1H u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową oraz w hodowlach komórkowych z dodatkiem CAMPATH-1H.)
Ann. UMCS Sect. D. 2004; 59: 131-135.

Walsh TJ, Teppler H, Donowitz GR, Maertens JA, Baden LR, Dmoszynska A, Cornely OA, Bourque MR, Lupinacci RJ, Sable CA, dePauw BE.
Caspofungin versus liposomal amphotericin B for empirical antifungal therapy in patients with persistent fever and neutropenia.
N Engl J Med. 2004; 351: 1391-402.

Kowal M, Dmoszyńska A, Lewandowski K, Hellmann A, Wegrzyn J, Skotnicki AB, Wołowiec D, Kuliczkowski K, Piszcz J, Kłoczko J, Roznowski K, Komarnicki M.
Efficacy and safety of fludarabine and cyclophosphamide combined therapy in patients with refractory/recurrent B-cell chronic lymphocytic leukaemia (B-CLL)-Polish multicentre study.
Leuk Lymphoma. 2004; 45:1159-65.

Dmoszyńska A.
Erytropoetyna w leczeniu niedokrwistości w przebiegu chorób nowotworowych - poprawa jakości życia. (Erythropoietin in the treatment of cancer related anaemia - improvement in quality of life.)
Acta Haemat. Pol. 2004; 35: 31-39.

Dmoszyńska A, Podhorecka M, Roliński J, Soroka-Wojtaszko M.
Influence of lovastatin on BCL-2 and BAX expression by plasma cells and T lymphocytes in short-term cultures of multiple myeloma bone marrow mononuclear cells.
Pol. J. Pharmacol. 2004; 56: 485-489.

Podhorecka M, Dmoszyńska A, Roliński J.
Intracellular IFN-? expression by CD3+/CD8+ cell subset in B-CLL patients correlates with stage of the disease.
Eur. J. Haematol. 2004; 73: 29-35.

Soroka-Wojtaszko M, Dmoszyńska A, Słoma-Madej K, Grząśko N.
Markery aktywacji wczesnej fazy krzepnięcia i fibrynolizy u chorych z zawałem mózgu w najwcześniejszym okresie choroby. (Hemostatic and fibrinolysis markers in early stage of acute ischaemic stroke.)
Pol. Arch. Med. Wewn. 2004; 112: 1303-1309.

Kawiak J, Hus I, Roliński J, Hoser G, Dmoszyńska A.
Mechanizmy immunologiczne w nowotworach i próby wykorzystania ich w immunoterapii. (Immunological mechanisms in cancer and likelihood of their use in immunotherapy.)
Post. Biol. Kom. 2004; 31: 67-77.

Wach M, Dmoszyńska A, Wąsik-Szczepanek E, Pożarowki A, Drop A, Szczepanek D.
Neutropenic enterocolitis: a serious complication during the treatment of acute leukemia.
Ann. Hematol. 2004; 83: 522-526.

Sokołowska B, Dmoszyńska A.
Nowe spojrzenie na pro- i przeciwzakrzepowe właściwości płytek - skaza krwotoczna płytkowa Quebec (New look on prothrombotic platelet function - Quebec platelet disorder)
Acta Haemat. Pol. 2004; 35: 203-215.

Czyz J, Dziadziuszko R, Knopinska-Postuszuy W, Hellmann A, Kachel L, Holowiecki J, Gozdzik J, Hansz J, Avigdor A, Nagler A, Osowiecki M, Walewski J, Mensah P, Jurczak W, Skotnicki A, Sedzimirska M, Lange A, Sawicki W, Sulek K, Wach M, Dmoszynska A, Kus A, Robak T, Warzocha K.
Outcome and prognostic factors in advanced Hodgkin's disease treated with high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation: a study of 341 patients.
Ann Oncol. 2004; 15: 1222-30.

Dmoszyńska A, Giannopoulos K.
Rola wysokodawkowej chemioterapii i autotransplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych w szpiczaku plazmocytowym - 18 lat doświadczeń. (Role of high dose chemotherapy and peripheral blood stem cells transplantation in multiple myeloma - 18 years of experience.)
Acta Haemat. Pol. 2004; 35: 343-349.

Robak T, Blonski JZ, Gora-Tybor J, Kasznicki M, Konopka L, Ceglarek B, Komarnicki M, Lewandowski K, Hellmann A, Lewandowski K, Moskwa A, Dmoszyńska A, Sokołowska B, Dwilewicz-Trojaczek A, Tomaszewska A, Sułek K, Całbecka M.
Second malignancies and Richter's syndrome in patients with chronic lymphocytic leukaemia treated with cladribine.
Eur J Cancer. 2004; 40: 383-9.

Brzozowski A, Dmoszyńska A.
Śródbłonkowe komórki macierzyste szpiku: biologia, funkcje i zastosowania kliniczne (Bone marrow-derived endothelial progenitor cells: the biology, functions and clinical applications).
Acta Haemat. Pol. 2004; 35: 177-187.

Kocki J, Kolano J, Cioch M, Dmoszyńska A, Wojcierowski J.
The activity of human telomerase in the cells of acute leukaemias.
Folia Morphol. 2004; 63: 127-131.

Sieklucka M, Roliński J, Dmoszyńska A, Kowal M, Wąsik-Szczepanek E.
The degree of apoptosis measured by chloromethyl-X-rosamine staining and BCL-2/BAX ratio in chronic lymphocytic leukaemia. (Ocena potencjałów mitochondriów oraz ekspresji białek BCL-2 i BAX w komórkach przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej.)
Ann. UMCS Sect. D. 2004; 59: 137-141.

Bojarska-Junak A, Roliński J, Wąsik-Szczepanek E, Kowal M, Dmoszyńska A.
The relationship between tumour necrosis factor (TNF) plasma level and CD38 expression in patients with B-cell chronic lymohocytic leukaemia (B-CLL). (Zależność pomiędzy poziomem czynnika martwicy nowotworu (TNF) w osoczu krwi obwodowej a ekspresją antygenu CD38 u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową (PBL-B).)
Ann. UMCS Sect. D. 2004; 59: 125-129.

Dmoszyńska A, Górska M.
Trójtlenek arsenu, stary lek - nowe oblicze (Arsenic trioxide, an old drug - a new face).
Acta Haemat. Pol. 2004; 35: 5-14.

Hus I, Dmoszyńska A.
ZAP-70 nowy czynnik prognostyczny w przewlekłej białaczce limfocytowej B-komórkowej. (ZAP-70 - a new prognostic factor in B-cell chronic lymphocytic leukaemia).
Acta Haemat. Pol. 2004; 35: 311-320.

Publikacje 2003

Cioch M, Kocki J, Małek M, Śpiewak H, Dmoszyńska A.
Acute myeloid leukaemia in the course of polycythaemia vera and chronic idiopathic myelofibrosis. (Ostra białaczka szpikowa w przebiegu czerwienicy prawdziwej i przewlekłego samoistnego zwłóknienia szpiku).
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 252-256.

Dmoszyńska A.
Antitumour effects of lovastatin in multiple myeloma. (Przeciwnowotworowe działanie lowastatyny w szpiczaku mnogim).
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 99-103.

Sieklucka M, Roliński J, Dmoszyńska A, Pożarowski P, Marszałek M, Grząśko N, Kowal M, Wąsik-Szczepanek E.
Assessment of spontaneous and cytostatic-induced apoptosis in chronic lymphocytic leukaemia (Porównanie odsetka komórek apoptotycznych przed i po chemioterapii u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową oraz w hodowlach komórkowych).
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 175-181.

Sieklucka M, Roliński J, Pożarowski P, Grząśko N, Kowal M, Wąsik-Szczepanek E, Dmoszyńska A.
Assessment of spontaneous apoptosis in chronic lymphocytic leukaemia.
Ann. UMCS Sect. D. 2003; 58: 86-90.

Hołowiecki J, Giebel S, Walewski J, Krawczyk-Kuliś M, Hellmann A, Skotnicki B. A, Dmoszyńska A, Romejko J, Czyż J, Jurczak W, Kachel Ł, Wojnar J, Stella-Hołwiecka B, Saduś-Wojciechowska M, Sułek K, Jędrzjczak W. W, Robak T, Mariańska B, Szczylik C, Warzocha K.
Autologiczna transplantacja komórek hematopoetycznych w leczeniu agresywnych chłoniaków nieziarniczych. Doświadczenie Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG). (Autologous haematopoietic stem cell transplantation for the tretament of aggressive non-Hodgkin's lymphoma. The experience of Polish Lymphoma Research Group (PLRG)).<br/>Pol. Arch. Med. Wewn. 2003; 109: 863-868.

Wrzesień-Kuś A, Robak T, Lech-Marańda E, Wierzbowska A, Dmoszyńska A, Kowal M, Hołowiecki J, Kyrcz-Krzemień S, Grosicki S, Maj S, Hellmann A, Skotnicki A, Jedrzejczak W, Kuliczkowski K; Polish Adult Leukemia Group.
A multicenter, open, non-comparative, phase II study of the combination of cladribine (2-chlorodeoxyadenosine), cytarabine, and G-CSF as induction therapy in refractory acute myeloid leukemia - a report of the Polish Adult Leukemia Group (PALG).
Eur. J. Haematol. 2003; 71: 155-62.

Dragan M, Korycińska A, Roliński J, Wąsik E, Dmoszyńska A.
CD38+ and CD38- subgroups of B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) differ in expression of cellular activation markers. (Podgrupy CD38+ i CD38- przewlekłej białaczki limfocytowej b-komórkowej (Pbl-B) różnią się ekspresją markerów aktywacji).
UMCS Sect. D. 2003; 58: 91-95.

Mańko J, Dmoszyńska A, Hus I, Bojarska-Junak A, Jawniak D, Soroka-Wojtaszko M, Hus M.
Controversy concerning secretion of proangiogenic cytokines in multiple myeloma during thalidomide treatment. (Kontrowersje dotyczące wydzielania proangiogennych cytokin u chorych na szpiczaka plazmocytowego w trakcie leczenia talidomidem).
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 231-239.

Zdzisińska B, Walter-Croneck A, Dmoszyńska A, Rzeski W, Paduch R, Kandefer-szerszeń M.
Cytokine production in bone marrow stromal cells of patients with acute myelogenous leukemia. (Produkcja cytokin przez komórki podścieliska szpiku kostnego pacjentów z ostrą białaczką szpikową).
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 353-360.

Piekarski R, Dragan M, Hus I, Roliński J, Dmoszyńska A.
Evaluation of a new Pgp functional test with Jc-1 in AML - a pilot study. (Ocena nowego testu czynnościowego glikoproteiny P z wykorzystaniem Jc-1 w ostrej białaczce szpikowej - doniesienie wstępne). [AUT.]
Acta Haemat. Pol. 2003; ; 34: 246-251.

Dmoszyńska A, Cioch M, Plesner T, Walter-Croneck A, Jawniak D, Hus I, Stephens W. R, Roliński J, Hansen E. N.
Expression of urokinase plasminogen activator system components in multiple myeloma patients. (Ekspresja elementów układu urokinazowego aktywatora plazminogenu u chorych na szpiczaka plazmocytowego.)
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 216-222.

Hus I, Roliński J, Tabarkiewicz J, Wojas K, Dmoszyńska A, Wąsik-Szczepanek E, Mańko J.
Immunotherapy of patients with B-CLL in early stage with allogeneic dendritic cells pulsed with tumor lysates - preliminary report. (Immunoterapia chorych we wczesnym okresie przewlekłej białaczki limfocytowej z zastosowaniem allogenicznych komórek dendrytycznych stymulowanych lizatami komórek nowotworowych - doniesienie wstępne).
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 72-77.

Koczkodaj D, Rupniewska Z, Wąsik-Szczepanek E, Bojarska-Junak A, Dmoszyńska A.
Increased frequency of TP53 deletion observed in B-cell chronic lymphocytic leukaemia patients, in the Lublin region of Poland.
Ann. UMCS Sect. D. 2003; 58: 103-106.

Mańko J, Dmoszyńska A, Hus I, Skomra D, Jawniak D, Soroka-Wojtaszko M, Hus M.
Influence of thalidomide on bone marrow microvessel density in multiple myeloma patients. (Wpływ leczenia talidomidem na gęstość mikronaczyń krwionośnych w szpiku u chorych na szpiczaka plazmocytowego).
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 223-230.

Bojarska-Junak A, Podhorecka M, Roliński J, Dmoszyńska A, Wąsik-Szczepanek E.
Intracellular TNF, IL-4 and IL-2 expression by T-cells in B-cell chronic lymphocytic leukaemia (B-CLL). (Ekspresja wewnątrzkomórkowego TNF, IL-4 i IL-2 w limfocytach T w przewlekłej białaczce limfocytowej B-komórkowej (PBL-B)).
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 146-150.

Soroka-Wojtaszko M, Słoma-Madej K, Dmoszyńska A, Morshed K, Skomra D.
Kikuchi-Fujimoto disease - case report. (Choroba Kikuchi-Fujimoto - opis przypadku).
Ann. UMCS Sect. D. 2003; 58: 96-98.

Dmoszyńska A, Hus M, Jawniak D, Legieć W, Soroka-Wojtaszko M, Wach M.
Late transplantation in thalidomide treated patients with relapsed or refractory multiple myeloma - preliminary report. (Późna transplantacja u chorych leczonych talidomidem z nawrotową lub oporną postacią szpiczaka plazmocytowego).
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 290-294.

Wąsik-Szczepanek E, Wach M, Dmoszyńska A.
Mechanizm działania i zastosowanie lecznicze przeciwciała monoklonalnego anty CD52 - alemtuzumabu (MabCampath).
Ordynator Leków 2003; 3: 30-33.

Cioch M, Jawniak D, Mańko J, Dmoszyńska A, Kocki J.
Mini-ICE protocol as mobilisation therapy before autologous peripheral blood progenitor cell transplantation for chronic myelogenous leukaemia. (Protokół mini-ICE jako leczenie mobilizujące obwodowe komórki macierzyste do transplantacji autologicznej w przewlekłej białaczce szpikowej).
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 240-245.

Kocki J, Constantinou, Cioch M, Łańcut M, Kałużewski B, Dmoszyńska A, Wojcierowski J.0
Molecular diagnostics of promyelocytic leukaemia.
J. Appl. Genet. 2003; 44: 553-556.

Dmoszyńska A, Hus M, Soroka-Wojtaszko M, Mańko J, Jawniak D, Legieć W, Grząśko N, Hellmann A, Ciepłuch H, Baran W, Skotnicki B. A, Wolska-Smoleń T, Sułek K, Borysewicz-Czajka T, Sawicki W, Robak T, Szmigielska A, Konopka L, Pszenna E, Szpila T, Kłoczko J, Piszcz J, Zdziarska B.
Multicenter clinical study of thalidomide efficacy in patients with refractory and relapsed multiple myeloma. (Wieloośrodkowe badanie kliniczne chorych z oporną lub nawrotową postacią szpiczaka plazmocytowego leczonych thalidomidem).
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 138-139.

Cioch M, Dmoszyńska A, Jawniak D, Hus M, Hus I.
Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki promielocytowej na podstawie analizy jednego przypadku. (Acute promyelocytic leukemia - new possibilities of treatment on the basis of one case).
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 247-252.

Dmoszyńska A.
Nowe możliwości leczenia szpiczaka plazmocytowego.
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 78-82.

Hołowiecka A, Hołowiecki J, Dmoszyńska A, Hansz J, Krykowski J, Lange A, Prejzner W, Rudkowska-Kazanowska A, Seferyńska I, Niesiobędzka-Krężel J, Robak T, Sacha T, Zdziarska B.
Ocena liczby pacjentów leczonych z powodu przewlekłej białaczki szpikowej w 2002 roku w Polsce. (Examination on CML patients treated in Poland in 2002).
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 485-493.

Piecuch W, Sokołowska B, Dmoszyńska A, Furmanik F.
Ocena wpływu skojarzenia hemodylucji ze standardowym podawaniem heparyny na wybrane parametry układu krzepnięcia i fibrynolizy u chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. (Evaluation of selected parameters of the blood coagulation and fibrynolysis system in patients undergoing total hip replacement surgery with normovolemic hemodilution procedure and standard enoksaparine profilaxis).
Chir. Narz. Ruchu. 2003; 68: 95-99.

Brzozowski A, Dmoszyńska A.
Perspektywy leczniczego zastosowania komórek macierzystych szpiku w chorobach niehematologicznych. (Perspectives in therapeutic application of bone marrow stem cells in non-haematological diseases).
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 139-149.

Wierzbowska A, Wrzesień-Kuś A, Robak T, Jamroziak K, Lech-Marańda E, Hołowiecki J, Kyrcz-Krzemień S, Kuliczkowski K, Mazur G, Jędrzejczak W. W, Mądry K, Kłoczko J, Piszcz J, Dmoszyńska A, Adamczyk-Cioch M, Maj S, Mariańska B, Konopka L, Hellmann A, Całbecka M.
Porównanie wyników leczenia ostrej białaczki szpikowej (OBS) mitoxantronem, etopozydem i małymi dawkami cytarabiny ze standardową chemioterapią daunorubicyną z cytozarem (3+7) u chorych powyżej 60 r.ż. Randomizowane badanie kliniczne II fazy Polskiej Grupy Badawczej ds. Białaczek (PALG). (The results of treatment of acute myelogenous leukemia (AML) with mitoxantrone, etoposide and low dose of cytarabine in comparison with standard chemotherapy with daunorubicin and cytarabine (3+7) in the patients older than 60 years. Randomized phase II study of Polish Adult Leukemia Group (PALG).) [AUT.]
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 73-84.

Sokołowska B, Walter-Croneck A, Parada-Turska J, Dmoszyńska A, Szczepański L, Soroka-Wojtaszko M, Brzozowska J, Śledzińska M, Kokoszka M.
Porównawcza ocena wybranych parametrów układu hemostazy u chorych z nadpłytkowością reaktywną w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów i z nadpłytkowością w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych. (Comparative assessment of some hemostatic parameters in patients with reactive and myeloproliferative thrombocytosis).
Reumatologia 2003; 41: 25-32.

Kowal M, Dmoszyńska A, Koczkodaj D, Wawrzaszek P.
Recurrent B-cell chronic lymphocytic leukemia treated with alemtuzumab (Campath-1H) - a case report. (Alemtuzumab (Campath-1) w leczeniu nawrotowej postaci przewlekłej białaczki limfocytowej - opis przypadku.)
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 172-174.

Dragan M, Roliński J, Dmoszyńska A, Piekarski R, Wąsik E.
Telomerase activity and telomere length of chronic lymphocytic leukemia B cells in CD38+ and CD38- patients subgroups - preliminary report. (Aktywność telomerazy oraz długość telomerów komórek przewlekłej białaczki limfocytowej B komórkowej w podgrupach chorych wykazujących ekspresję antygenu CD38 lub jego brak - doniesienie wstępne.)
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 156-160.

Bojarska-Junak A, Roliński J, Wąsik-Szczepanek E, Dmoszyńska A.
The concentration of tumour necrosis factor (TNF) in peripheral blood and bone marrow from patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL). (Stężenie czynnika martwicy nowotworu (TNF) we krwi obwodowej i szpiku chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową (PBL-B).)
Acta Haemat. Pol. 2003; 34: 151-155.

Dmoszyńska A, Podhorecka M, Roliński J, Soroka-Wojtaszko M.
The influence of lovastatin on BCL-2 and BAX expression in short-term culture of myeloma cells. (Wpyw lowastatyny na ekspresję BCL-2 i Bax w krótkoterminowej hodowli komórek szpiczakowych.)
Ann. UMCS Sect. D. 2003; 58: 99-102.

Publikacje 2002

Sieklucka M, Roliński J, Pożarowski P, Grząśko N, Kowal M, Wąsik-Szczepanek M, Dmoszyńska A.
Assessment of apoptosis in chronic lymphocytic leukaemia and its relationship to chemotherapy. (Ocena odsetka komórek apoptotycznych przed i po chemioterapii chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową).
Ann. UMCS Sect. D. 2002; 58: 165-171.

Wach M, Legieć W, Jawniak D, Cioch M, Walter-Croneck A, Małek M, Hus M, Mańko J, Wąsik-Szczepanek E, Gorący A, Tomczak W, Dmoszyńska A.
Autologous stem cell transplantation in multiple myeloma - a single center experience. (Przeszczepianie autologicznych obwodowych komórek macierzystych szpiku u chorych na szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia własne).
Acta Haemat. Pol. 2002; 33: 93-100.

Wąsik-Szczepanek E, Koczkodaj D, Dmoszyńska A, Wach M, Roliński J, Szczepanek D.
Complex chromosomal aberrations in CLL patients - case report. (Złożone zaburzenia chromosomowe u chorych z PBL-B - opis przypadku).
Ann. UMCS Sect. D 2002; 57: 193-198.

Podhorecka M, Dmoszyńska A, Roliński J.
Cytokines serum level in B-cell chronic lymphocytic leukaemia - do cytokines regulate malignant cell accumulation in vivo?
Bull. Vet. Inst. Pulawy 2002; 46: 177-181.

Szczęśniak D, Kocki J, Cioch M, Dmoszyńska A, Marzec B, Wojcierowski J.
D type cyclins mRNA expression pattern in human acute leukaemia cells.
Bull. Vet. Inst. Pulawy 2002; 46 : 101-104.

Dragan M, Roliński J, Wąsik E, Piekarski R, Dmoszyńska A.
Expression of interleukin-10 receptor on B and T lymphocytes of B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) (Ocena ekspresji receptora dla interleukiny 10 na powierzchni limfocytów B i T w przewlekłej białaczce limfatycznej B komórkowej (PBL-B)).
Ann. UMCS Sect. D. 2002; 58: 159-163.

Cioch M, Hus I, Jawniak D, Małek M, Mańko J, Gorący A, Dmoszyńska A.
Expression of uPAR (urokinase plasminogen activator receptor), P-glycoprotein 170 and VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule) on acute leukaemia cells.
Bull. Vet. Inst. Puławy. 2002; 46: 121-125.

Hołowiecki J, Giebel S, Krzemień S, Krawczyk-Kuliś M, Jagoda K, Kopera M, Hołowiecka B, Grosicki S, Hellmann A, Dmoszyńska A, Paluszewska M, Robak T, Konopka L, Maj S, Wojnar J, Wojciechowska M, Skotnicki A, Baran W, Cioch M.
G-CSF administered in time-sequenced setting during remission induction and consolidation therapy of adult acute lymphoblastic leukemia has beneficial influence on early recovery and possibly improves long-term outcome: a randomized multicenter study.
Leuk Lymphoma. 2002; 43: 315-25.

Kowal M, Roliński J, Dmoszyńska A, Borzęcki A, Borzęcki H, Keith G.
Genomowa hipometylacja u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową. (Genomic hypomethylation in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia.)
Acta Haemat. Pol. 2002; 33: 323-330.

Czyż J, Hellmann A, Dziadziuszko R, Hansz J, Goździk J, Hołowiecki J, Stella-Hołowiecka B, Kachel Ł, Knopińska-Posłuszny W, Nagler A, Meder J, Walewski J, Lampka E, Sułek K, Sawicki W, Lange A, Forgacz K, Suchnicki K, Pacuszko T, Skotnicki A. B, Mensah P, Jurczak W, Kuliczkowski K, Wróbel T, Mazur G, Dmoszyńska A, Wach M, Robak T, Warzocha K.
High-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation is an effective treatment of primary refractory Hodgkin's disease. Retrospective study of the Polish Lymphoma Research Group.
Bone Marrow Transplant. 2002; 30: 29-34.

Dmoszyńska A.
Immunomodulatory biologiczne w leczeniu szpiczaka plazmocytowego. (Immunomodulating drugs in multiple myeloma treatment).
Pol. Arch. Med. Wewn. 2002; 108: 1091-1096.

Krasuska E. M, Dmoszyńska A, Daniluk J, Stanisławek A.
Information needs of the patients undergoing bone marrow transplantation. (Zapotrzebowanie na wsparcie informacyjne wśród pacjentów leczonych metodą przeszczepu szpiku kostnego).
Ann. UMCS Sect. D. 2002; 57: 178-185.

Bojarska-Junak A, Roliński J, Wąsik-Szczepanek E, Kałużny Z, Dmoszyńska A.
Intracellular tumor necrosis factor production by T- and B-cells in B-cell chronic lymphocytic leukemia.
Haematologica. 2002; 87: 490-499.

Sokołowska B, Piecuch W, Walter-Croneck A, Dmoszyńska A, Furmanik F.
Ocena dynamiki wybranych parametrów krzepnięcia i fibrynolizy u chorych poddanych zabiegowi wszczepienia cementowej protezy stawu biodrowego. (Evaluation of selected parameters of blood coagulation and the fibrynolysis system in patients undergoing total hip replacement surgery).
Prz. Lek. 2002; 59: 502-508.

Dmoszyńska A, Cioch M, Walter-Croneck A, Jawniak D, Hus I, Roliński J.
Plasma and plasma cell surface measurements of urokinase plasminogen activator system in multiple myeloma patients.
Bull. Vet. Inst. Pulawy. 2002; 46: 127-131.

Dmoszyńska A, Bojarska-Junak A, Domański D, Roliński J, Hus M, Soroka-Wojtaszko M.
Production of proangiogenic cytokines during thalidomide treatment of multiple myeloma.
Leuk. Lymphoma. 2002; 43: 401-406.

Robak T, Boński JZ, Kasznicki M, Góra-Tybor J, Hellmann A, Konopka L, Dmoszyńska A, Dwilewicz-Trojaczek J, Wołowiec D; Polish Leukemia Study Group.
Re-treatment with cladribine-based regimens in relapsed patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia. Efficacy and toxicity in comparison with previous treatment.
Eur J Haematol. 2002; 69: 27-36.

Kocki J, Cioch M, Dmoszyńska A, Wojcierowski J.
The application of Multi-probe RNase Protection Assay (RPA) to apoptotic genes expression studies. (Zastosowanie metody Multi-probe RNase Protection Assay (RPA) w badaniach ekspresji genów apoptotycznych.)
Ann. UMCS Sect. D. 2002; 15: 175-180.

Wrzesien-Kus A, Robak T, Jamroziak K, Wierzbowska A, Dmoszynska A, Adamczyk-Cioch M, Kuliczkowski K, Mazur G, Holowiecki J, Konopka L, Maj S, Marianska B, Zawilska K; Polish Acute Leukemia Group (PALG) phase II study.
The treatment of acute myeloid leukemia with mitoxantrone, etoposide and low-dose cytarabine in elderly patients - a report of Polish Acute Leukemia Group (PALG) phase II study.
Neoplasma. 2002; 49: 405-11.

Podhorecka M, Dmoszynska A, Rolinski J, Wasik E.
T type 1/type 2 subsets balance in B-cell chronic lymphocytic leukemia--the three-color flow cytometry analysis.
Leuk Res. 2002; 26: 657-60.

Hus I, Cioch M, Jawniak D, Mańko J, Dmoszyńska A, Chrapko M, Hus M.
Urokinase plasminogen activator (uPA) and soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) serum level in patients with malignant lymphomas.
Bull. Vet. Inst. Pulawy. 2002; 46: 141-144.

Małek M, Jawniak D, Dmoszyńska A, Gorący A, Mańko J.
Wpływ ekspresji molekuł adhezyjnych na komórkach blastycznych ostrych białaczek na rokowanie i czas przeżycia chorych. (Expression of adhesion molecules on acute leukaemia cells - its influence on prognosis and survival.)
Acta Haemat. Pol. 2002; 33: 451-460.

Hus I, Dmoszyńska A, Cioch M.
Zastosowanie erytropoetyny w leczeniu niedokrwistości w przebiegu nowotworów układu krwiotwórczego. (Efficacy of erythropoietin in the treatment of anaemia associated with haematological malignacies).
Acta Haemat. Pol. 2002; 33: 55-66.

Publikacje 2001

Dmoszyńska A, Podhorecka M, Khmaj A, Surdacka A, Walter-Croneck A, Roliński J.
Assessment of apoptosis regulating factors BCL-2 and Fas antigens on malignant and normal plasma cells.
Hematology. 2001; 4: 255-260.

Robak T, Błoński JZ, Kasznicki M, Góra-Tybor I, Dwilewicz-Trojaczek J, Boguradzki P, Konopka L, Ceglarek B, Sułek J, Kuliczkowski K, Wołowiec D, Stella-Hołowiecka B, Skotnicki AB, Nowak W, Moskwa-Sroka B, Dmoszyńska A, Calbecka M.
Cladribine combined with cyclophosphamide and mitoxantrone as front-line therapy in chronic lymphocytic leukemia.
Leukemia. 2001; 15: 1510-6.

Kamińska T, Hus I, Dmoszyńska A, Kandefer-Szerszeń M.
Cytokine production in whole blood cell cultures of patients with B-lineage acute lymphoblastic leukemia. The influence of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor.
Arch. Immun. Ther. Exp. 2001; 49: 71-77.

Kocki J, Cioch M, Dmoszyńska A, Wojcierowski J.
Detekcja i ekspresja genów wirusa Epsteina-Barr w komórkach przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej (The detection and expression of Epstein-Barr virus genes in B-cell chronic lymphocytic leukemia)
Acta Haemat. Pol. 2001; 32: 109-112.

Kamińska T, Hus I, Dmoszyńska A, Kandefer-Szerszeń M.
Effect of granulocyte-macrophage colony-stimulating growth factor on interferon and tumor necrosis factor production in whole blood cell cultures of patients with acute myelogenous leukemia.
Arch. Immun. Ther. Exp. 2001; 49: S83-S87.

Dmoszyńska A, Podhorecka M, Khmaj A, Surdacka A, Walter-Croneck A, Roliński J.
Expression of apoptosis regulating factors on T lymphocytes in multiple myeloma patients.
Hematology. 2001; 6: 393-397.

Bojarska-Junak A, Roliński J, Wąsik-Szczepanek E, Dmoszyńska A, Kałużny Z.
Expression of tumor necrosis factor receptors on peripheral blood and bone marrow B lymphocytes in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia (Ekspresja receptorów czynnika martwicy nowotworu na limfocytach B krwi obwodowej i szpiku u chorych z przewlekłą białaczką limfatyczną B-komórkową).
Acta Haemat. Pol. 2001; 32: 101-108.

Tabarkiewicz J, Bojarska-Junak A, Surdacka A, Dmoszyńska A, Wąsik-Szczepanek E, Roliński J.
In vitro stimulation of dendritic cells by autologous apoptotic leukemic cells results in cocultured T lymphocytes' proliferation and Interleukin-2 release (Stymulacja In vitro komórek dendrytycznych autologicznymi apoptotycznymi komórkami białaczkowymi powoduje proliferację limfocytówT i wzrost poziomu interleukiny-2)
Acta Haemat. Pol. 2001; 32: 95-100.

Dmoszyńska A, Roliński J, Bojarska-Junak A, Mańko J, Jawniak D, Walter-Croneck A, Soroka-Wojtaszko M, Hus M.
Influence of thalidomide on Bcl2 expression and proangiogenic cytokine levels in short-term culture of peripheral blood and bone marrow mononuclear cells of multiple myeloma patients.
Pol. J. Pharmacol. 2001; 53: 709-713.

Kamińska T, Dmoszyńska A, Cioch M, Hus I, Jawniak D, Szuster-Ciesielska A, Kandefer-Szerszeń M.
Interferon-gamma as an immunomodulator in a patient with multiple myeloma.
Oncology. Review Series. 2001; 3: 20-22.

Pohorecka M, Dmoszyńska A, Roliński J, Wąsik-Szczepanek E.
Intracellular IL-4 expression by CD3+ and CD19+ lymphocytes in B-cell chronic lymphocytic leukemia (Ocena wewnątrzkomórkowej ekspresji IL-4 w limfocytach CD3+ i CD19+ w przewlekłej białaczce limfocytowej B-komórkowej).
Acta Haemat. Pol. 2001; 32: 89-94.

Podhorecka M, Dmoszyńska A, Roliński J, Wąsik-szczepanek E.
Intracellular interleukin-2 expression by T-cell subsets in B-cell chronic lymphocytic leukemia.
Haematologica 2001; 86: 549-550.

Wach M, Dmoszyńska A, Skomra D, Wąsik-Szczepanek E, Szumiło J.
Intravascular B-cell lymphoma in a 38-year-old woman: a case report.
Ann. Hematol. 2001; 80: 224-227.

Dmoszyńska A.
Leczenie zespołów mielodysplastycznych. (Treatment of myelodysplastic syndromes.)
Pol. Arch. Med. Wewn. 2001; 105: 403-405.

Grząsko N, Dmoszyńska A, Krawczyk S, Hus M, Soroka-Wojtaszko M, Ciepluch M, Hellmann A.
Ocena morfologii krwi u chorych z opornym na leczenie cytostatyczne szpiczakiem plazmocytowym poddanych terapii talidomidem (Evaluation of blood morphology in patients with refractory multiple myeloma treated with thalidomide)
Pol. Arch. Med. Wewn. 2001; 106: 573-579.

Sokołowska B, Dmoszyńska A, Skomra D, Chibowski D, Swatek J, Domański D.
Przypadki rozwoju raka płuc w przebiegu przewlekłych limfoproliferacji w materiale własnym Kliniki Hematologii AM w Lublinie. (Concidence of lung cancer and chronic lymphoproliferation among patients of Hematology Department in Lublin.)
Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2001; 2: 17-23.

Robak T, Kasznicki M, Błoński J. Z, Dmoszyńska A, Skotnicki A. B.
Pure red cell aplasia in patients with chronic lymphocytic leukemia treated with cladribine
Br. J. Haematol. 2001; 112: 1083-1085.

Kowal M, Dmoszyńska A, Lewandowski K, Hellmann A, Węgrzyn J, Skotnicki A. B, Wołwiec D, Kuliczkowski K, Roznowski K, Komarnicki M, Kałużny Z.
Results of efficiency and toxicity of the fludarabine and cyclophosphamide combination regiment in relapsed/resistant patients with B-cell chronic lymphocytic leukaemia (CLL) (Ocena skuteczności i toksyczności fludarabiny w skojarzonym leczeniu z cyklofosfamidem u chorych z zaawansowaną przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową (pbl))
Acta Haemat. Pol. 2001; 32: 125-131.

Walewski J, Kraszewska E, Mioduszewska O, Romejko-Jarosińska J, Hellmann A, Czyż J, Hołowiecki J, Kopera M, Grosicki S, Komarnicki M, Rumianowski L, Kuliczkowski K, Wróbel T, Dwilewicz-Trojaczek J, Robak T, Warzocha K, Załuski J, Wójcik E, Dmoszyńska A, Walter-Croneck A.
Rituximab (MatbtheraTM, RituxanTM) in patients with recurrent indolent lymphoma.
Med. Oncol. 2001; 18: 141-148.

Hus M, Dmoszyńska A, Soroka-Wojtaszko M, Jawniak D, Legieć W, Ciepnuch D, Hellmann A, Wolska-Smoleń T, Skotnicki A. B, Mańko J.
Thalidomide treatment of resistant or relapsed multiple myeloma patients.
Haematologica. 2001; 86: 404-408.

Hus I, Dmoszyńska A, Kamińska T, Walter-Croneck A, Koktysz M, Cioch M, Kandefer-Szerszeń M.
Tumor necrosis factor (TNF) and interferon (IFN) production by peripheral blood cells of patients with acute myeloid leukemia in short-term culture. (Wytwarzanie czynnika martwicy nowotworów (TNF) i interferomu (IFN) w krótkotermicznej hodowli komórek krwi obwodowej chorych na ostrą białaczkę szpikową.)
Acta Haemat. Pol. 2001; 32: 327-336.

Dmoszyńska A.
Wysokodawkowa chemioterapia i przeszczepianie komórek macierzystych u chorych na szpiczaka plazmocytowego. (High dose chemotherapy supported by stem cell transplantation in myelloma.).
Pol. Arch. Med. Wewn. 2001; 105: 153-154.

Publikacje 2000

Dmoszyńska A, Cioch M, Legieć W, Wach M, Jawniak D, Walter-Croneck A, Koktysz M, Hus M, Mańko J, Gorący A.
Ann. UMCS Sect. D, 2000; 55: 141-145.

Robak T, Bloński JZ, Kasznicki M, Konopka L, Ceglarek B, Dmoszyńska A, Soroka-Wojtaszko M, Skotnicki AB, Nowak W, Dwilewicz-Trojaczek J, Tomaszewska A, Hellmann A, Lewandowski K, Kuliczkowski K, Potoczek S, Zdziarska B, Hansz J, Kroll R, Komarnicki M, Holowiecki J, Grieb P.
Cladribine with or without prednisone in the treatment of previously treated and untreated B-cell chronic lymphocytic leukaemia - updated results of the multicentre study of 378 patients.
Br J Haematol. 2000; 108: 357-68.

Robak T, Bloński JZ, Kasznicki M, Blasińska-Morawiec M, Krykowski E, Dmoszyńska A, Mrugala-Śpiewak H, Skotnicki AB, Nowak W, Konopka L, Ceglarek B, Maj S, Dwilewicz-Trojaczek J, Hellmann A, Urasiński I, Zdziarska B, Kotlarek-Haus S, Potoczek S, Grieb P.
Cladribine with prednisone versus chlorambucil with prednisone as first-line therapy in chronic lymphocytic leukemia: report of a prospective, randomized, multicenter trial.
Blood. 2000; 96: 2723-9.

Robak T, Wrzesień-Kuś A, Lech-Marańda E, Kowal M, Dmoszyńska A.
Combination regimen of cladribine (2-chlorodeoxyadenosine), cytarabine and G-CSF (CLAG) as induction therapy for patients with relapsed or refractory acute myeloid leukemia.
Leuk Lymphoma. 2000; 39: 121-9.

Dmoszyńska A, Cioch M, Plesner T, Stevens R, Hus I, Jawniak D, Walter-Croneck A, Roliński J.
Correlation between plasma level of urokinase-type plasminogen activator, its receptor in patients with multiple myeloma. (Korelacja między osoczowym stężeniem urokinazowego aktywatora plazminogenu i jego receptorem u chorych na szpiczaka plazmocytowego.).
Ann. UMCS Sect. D 2000; 55: 115-123.

Mańko J, Dmoszyńska A, Koktysz M, Walter-Croneck A.
Efekty leczenia chorych na ostrą białaczkę szpikową kwasem all-trans retynoinowym (ATRA) w połączeniu z małymi dawkami arabinozydu cytozyny (Ara-C). (Effects of treatment acute myeloid leukemia patients with all-trans retinoic acid and low-dose cytosine arabinoside.).
Ann. UMCS Sect. D 2000; 55: 137-145.

Jawniak D, Dmoszyńska A, Gorący A.
Ekspresja antygenów CD28, CD40 i CD44 na komórkach szpiczaka plazmocytowego i nienowotworowych plazmocytach. (Expression of CD28, CD40 and CD44 on the malignant and normal plasma cells.).
Acta Haemat. Pol. 2000; 31: 297-306.

Koktysz M, Dmoszyńska A.
Fenotypy ostrych białaczek (Immunophenotype of acute leukemia.)
Ann. UMCS Sect. D 2000; 55: 147-160.

Sawa A, Pozarowski P, Rolinski J, Dmoszynska A, Gozdziuk K, Surdacka A, Korobowicz E.
Flow cytometric analysis in diagnosis of thymoma metastases.

Scand Cardiovasc J. 2000; 34: 350-2.

Dmoszyńska A, Domański D, Roliński J, Bojarska-Junak A, Soroka-Wojtaszko M, Hus M.
Influence of thalidomide on immunophenotype of malignant plasma cells. (Wplyw talidomidu na fenotyp nowotworowych plazmocytów.).
Ann. UMCS Sect. D,. 2000; 55: 25-30.

Hus M, Dmoszyńska A, Soroka-Wojtaszko M, Jawniak D, Fidor A.
Monoterapia talidomidem chorych z oporną lub nawrotową postacią szpiczaka plazmocytowego. (Thalidomide monotherapy of patients with refractory and relapsed multiple myeloma.).
Acta Haemat. Pol. 2000; 31: 407-414.

Wach M, Dmoszyńska A, Wąsik-Szczepanek E, Skomra D.
Niezwykłe przypadki chłoniaków złośliwych - opis przypadków (Unusual cases of non-Hodgkin's lymphomas - report of cases).
Pol. Arch. Med. Wewn. 2000; 103: 205-212.

Wąsik-Szczepanek E , Wach M, Dmoszyńska A, Skomra D, Roliński J.
Ann. UMCS Sect. D. 2000; 55: 131-135.

Hus M, Dmoszyńska A, Soroka-Wojtaszko M, Szerej A.
Skuteczna terapia talidomidem, chorego z pierwotnie opornym na chemioterapię szpiczakiem plazmocytowym (Effective thalidomide therapy of a patient with primarily resistant to chemotherapy multiple myeloma).
Acta Haemat. Pol. 2000; 31: 187-192.

Dmoszyńska A.
Talidomid - nowe możliwości leczenia szpiczaka plazmocytowego (Thalidomide - a new possibility of treatment of multiple myeloma).
Acta Haemat. Pol. 2000; 31: 5-9.

Dmoszyńska A.
Talidomid - nowe oblicze starego leku (Talidomide - a new face of an old drug.).
Post. Nauk Med. 2000; 1: 44-46.

Dmoszyńska A, Soroka-Wojtaszko M, Hus M, Jawniak D.
The results of thalidomide treatment of resistant or relapsed multiple myeloma patients - own experiences. (Wyniki leczenia talidomidem chorych z oporną bądź nawrotową postacią szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia własne).
Ann. UMCS Sect. D. 2000; 55: 105-114.