Wiodącym tematem Kliniki są badania nad biologią i leczeniem szpiczaka plazmocytowego oraz przewlekłej białaczki limfocytowej. Klinika koordynuje ogólnopolskie programy leczenia z nowymi lekami, które badane są w szpiczaku plazmocytowym (elotuzumab, bortezomib, lenalidomid, tabalumab, denosumab, carfilzomib) oraz w chłoniakach np. idelalisib, ofatumumab, bendamustyna. Klinika sprawuje opiekę nad chorymi z wrodzonymi skazami krwotocznymi oraz pokrewne skazy krwotoczne w ramach Poradni Specjalistycznej działajacej przy Klinice.

Klinika prowadzona przez dr hab. Marka Husa cieszy się powszechnym uznaniem nie tylko w Polsce ale i na świcie. Wyróżnia się profesjonalizmem pracowników, którzy z poświęceniem niosą pomoc ciężko chorym. Pomimo ciężkiej i trudnej pracy staramy się w pełni zabezpieczyć naszych pacjentów w jak najnowocześniejsze leczenie w ramach badań klinicznych jak i programów NFZ.