Lubelskie spotkania

Kliknij gdziekolwiek na obrazku abu powrócić do galerii zdjęć.

25-lecie Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie, 1996