W roku akademickim w Klinice Hematologii są prowadzone zajęcia dydaktyczne dla studentów poszczególnych wydziałów lubelskiego UM. Zajęcia odbywają studenci II roku Wydziału Lekarskiego i Stomatologii, w ramach propedeutyki chorób wewnętrznych. Dla V roku Wydziału Lekarskiego przewidziane są zajęcia z hematologii, które obejmują wykłady, seminaria oraz ćwiczenia przy łóżku chorego. Studenci wyższych lat studiów lekarskich zainteresowani problematyką hematologiczną mają możliwość jej pogłębiania w Studenckim Kole Naukowym. Prace prowadzone przez prężnie działające Studenckie Koło Naukowe, którego opiekunem jest dr hab. Monika Podhorecka, corocznie są prezentowane na Studenckich Zjazdach Kół Naukowych. Warto zaznaczyć, iż Koło zdobyło w 2013 roku najwyższą punktację w rankingu STN. Zainteresowani tematyką hematologiczną studenci tego kierunku przygotowują w laboratoriach Kliniki swoje prace magisterskie pod opieką adiunktów. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Kliniki prowadzą także szkolenia podyplomowe organizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i w hematologii. Ponadto Klinika szkoli wielu przyszłych lekarzy pochodzących z zagranicznych Uniwersytetów, z którymi ściśle współpracuje lubelski Uniwersytet Medyczny.

Badania naukowe prowadzone w Klinice zaowocowały licznymi pracami habilitacyjnymi i i zakończonymi przewodami doktorskimi. Promotorami są prof. Anna Dmoszyńska oraz dr hab. Marek Hus. Każdego roku pracownicy Kliniki aktywnie uczestniczą w konferencjach w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Konsekwencją intensywnie prowadzonej działalności naukowej jest liczba opublikowanych prac w czasopismach polskich, jak i zagranicznych. W ciągu ostatnich 10 lat opublikowano ponad 300 prac, co spowodowało, że Klinika Hematologii znalazła się na pierwszym miejscu na liście rankingowej Uniwersytetu. Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku prowadzi badania nad identyfikacją specyficznych antygenów na komórkach białaczkowych i opracowaniu szczepionki przeciwbiałaczkowej dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B komórkową i szpiczaka mnogiego.

Studenckie Koło Naukowe
przy Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku

Nasze koło naukowe działa od 2004 roku a jego opiekunem jest dr n. med. Monika Podhorecka. Studenci prowadzą badania dotyczące biologii i leczenia przewlekłych chorób limfoproliferacyjnych: przewlekłej białaczki limfocytowej, szpiczaka plazmocytowego oraz chłoniaków nieziarniczych.

Katarzyna Gmyz, Izabela Natalia Zabkocka
The assessment of CLL cells apoptosis caused by purine analogues
Chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is characterized by the accumulation of malignant CD19+/ CD5+ B cells in blood, bone marrow and lymphoid organs. This accumulation seems to be caused by dysregulation of apoptosis rather than increased proliferation rate of malignant cells, while the anti-leukemic therapy is mainly based on induction of apoptosis. In this study we tried to assess the process of apoptosis of leukemic cells caused by purine analogues in the peripheral blood and bone marrow microenvironment. Ten newly diagnosed, untreated CLL patients were enrolled into the study. The peripheral blood and bone marrow mononuclear cells were isolated and cultured with fludarabine and cladribine. The cells were exposed to the drugs for 0 and 24 h in cultures. The respective cell samples incubated in absence of any drug for periods of time equivalent to the drug-treated cells were considered as a negative control. In due time the cells were washed and immunocytochemically stained anti-CD19, anti-CD5 and anti-active caspase 3. The cells were then analyzed with multiparameter flow cytometry. The CD5+/CD19+ population was initially gated and further analysis was carried out to measure cellular fluorescence. In analysis of frequency of apoptosis the percentage of activated caspase-3 cells was calculated. The obtained results indicate the presence of apoptosis both in control and in drug-induced cultures of peripheral blood and bone marrow. The rate of apoptosis was significantly higher in drug induced cultures then in controls. The comparison of blood and bone marrow cultures reveals the higher percentage of apoptotic cells in bone marrow than in peripheral blood both induced by fludarabine and cladribine. The results confirm the role of purine analogues in induction of apoptosis of CLL cells and indicate that the leukemic cells of bone marrow are more sensitive for these drugs.